Khi du lịch Tam Đảo ngoài thông tin đi như thế nào và có gì hay chắc chắn du khách cũng đang hỏi về ở đâu tại tại Tam Đảo và đang tra cứu xem khách sạn Tam Đảo như thế nào phải không ạ, để đu khách đỡ mát thời gian vui lòng tham khảo thông tin bên dưới

Khách sạn Khu du du lịch tam Đảo 

1. Khách sạn Hương Rừng (3 sao)

Địa chỉ: Thị trấn Tam Đảo – Huyện Tam Đảo – Tỉnh Vĩnh Phúc.

Điện thoại: 0211.3.824.333

2. Khách sạn Hạ Long (2 sao)

Địa chỉ: Thị trấn Tam Đảo – Huyện Tam Đảo – Tỉnh Vĩnh Phúc.
Điện thoại: 0211.3.824.206

3. Khách sạn Mi Mi (2 sao)

Địa chỉ: Thị trấn Tam Đảo – Huyện Tam Đảo – Tỉnh Vĩnh Phúc.
Điện thoại: 0211.3.824.231

4. Khách sạn Thế Giới Xanh (2 sao)

Địa chỉ: Thị trấn Tam Đảo – Huyện Tam Đảo – Tỉnh Vĩnh Phúc.
Điện thoại: 0211.3.824.276

5. Khách sạn Sao Mai (2 sao)

Địa chỉ: Thị trấn Tam Đảo – Huyện Tam Đảo – Tỉnh Vĩnh Phúc.
Điện thoại: 0211.3.824.304

6. Khách sạn Suối Bạc (2 sao)

Địa chỉ: Thị trấn Tam Đảo – Huyện Tam Đảo – Tỉnh Vĩnh Phúc.
Điện thoại: 0211.3.824.275

7. Khách sạn Hanvet (2 sao)

Địa chỉ: Khu 1 thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc.

ĐT: 0211.3.816.868  Fax: 0211.3.824.678

Website: WWW.hanvet.com.vn

Email: Kshanvet.td@gmail.com

8. Khách sạn Cây Thông (2 sao)

Địa chỉ: Thị trấn Tam Đảo – Huyện Tam Đảo – Tỉnh Vĩnh Phúc.
Điện thoại: 0211.3.824.271

9. Khách sạn Huyền Trang (1 sao)

Địa chỉ: Thị trấn Tam Đảo – Huyện Tam Đảo – Tỉnh Vĩnh Phúc.
Điện thoại: 0211.3.824.262

10. Khách sạn Tam Đảo Star

Địa chỉ: Thị trấn Tam Đảo – Huyện Tam Đảo – Tỉnh Vĩnh Phúc.
Điện thoại: 0211.3.824.246

11. Khách sạn Anh Đào

Địa chỉ: Thị trấn Tam Đảo – Huyện Tam Đảo – Tỉnh Vĩnh Phúc.
Điện thoại: 0211.3.824.209

12. Khách sạn Hương Sơn

Địa chỉ: Thị trấn Tam Đảo – Huyện Tam Đảo – Tỉnh Vĩnh Phúc.
Điện thoại: 0211.3.824.258

13. Khách sạn Mê La

Địa chỉ: Thị trấn Tam Đảo – Huyện Tam Đảo – Tỉnh Vĩnh Phúc.
Điện thoại: 0211.3.824.321

14. Khách sạn Mỹ Linh

Địa chỉ: Thị trấn Tam Đảo – Huyện Tam Đảo – Tỉnh Vĩnh Phúc.
Điện thoại: 0211.3.824.357

15. Nhà nghỉ An Định
Địa chỉ: Thị trấn Tam Đảo – Huyện Tam Đảo – Tỉnh Vĩnh Phúc.
Điện thoại: 0211.3.824.285

16. Resort Belvedere

Địa chỉ: Thị trấn Tam Đảo – Huyện Tam Đảo – Tỉnh Vĩnh Phúc.
Điện thoại: 0211.3.824.149

17.Khách sạn Kim Liên

Địa chỉ: Khu 1 thị trấn Tam Đảo – Huyện Tam Đảo – tỉnh Vĩnh Phúc.
Điện thoại: 0211.3.824 320

18. Khách sạn Hồng Minh

Địa chỉ: Khu 1 thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc.

Điện thoại: 02113 824 355; Fax: 02113 824 297; Mobile: 0912 018 097

Website: www.khachsanhongminh.com.vn

19. Khách sạn Gia lê

Địa chỉ: Khu 1, thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc

Điện thoại: (0211) 382469 – 0918200588

20. Khách sạn Anh Đức

Địa chỉ: Thôn 1 – Thị trấn Tam Đảo

Điện thoại: 0211 3824 898 *  0978 217 097 *  0976 919 792

21. Khách sạn Orient

Địa chỉ: Khu 1, Trung Tâm thị trấn Tam Đảo, Vĩnh Phúc

Điện thoại: 0211.3824.235   Hotline: 0984.458.588

Email: orienthotel.tamdao@gmail.com

II. Nhà nghỉ

1.Nhà nghỉ Hòa Bình

Địa chỉ: Thị trấn Tam Đảo – Huyện Tam Đảo – Tỉnh Vĩnh Phúc.

Điện thoại: 0211.3.824.230

2.Nhà nghỉ Phương Linh

Địa chỉ: Thị trấn Tam Đảo – Huyện Tam Đảo – Tỉnh Vĩnh Phúc.

Điện thoại: 0211.3.824.203

3.Nhà nghỉ An Phú

Địa chỉ: Thị trấn Tam Đảo – Huyện Tam Đảo – Tỉnh Vĩnh Phúc.

Điện thoại: 0211.3.824.095

4.Nhà nghỉ Ánh Dương

Địa chỉ: Thị trấn Tam Đảo – Huyện Tam Đảo – Tỉnh Vĩnh Phúc.

Điện thoại: 0211.3.824.225

5.Nhà nghỉ Công đoàn Vĩnh Phúc

Địa chỉ: Thị trấn Tam Đảo – Huyện Tam Đảo – Tỉnh Vĩnh Phúc.

Điện thoại: 0211.3.824.210

6.Nhà nghỉ Chân Mây

Địa chỉ: Thị trấn Tam Đảo – Huyện Tam Đảo – Tỉnh Vĩnh Phúc.

Điện thoại: 0211.3.824.244

7.Nhà nghỉ Hàng Không

Địa chỉ: Thị trấn Tam Đảo – Huyện Tam Đảo – Tỉnh Vĩnh Phúc.

Điện thoại: 0211.3.824.450

8.Nhà nghỉ Hương Liên

Địa chỉ: Thị trấn Tam Đảo – Huyện Tam Đảo – Tỉnh Vĩnh Phúc.

Điện thoại: 0211.3.824.282

9.Nhà nghỉ Hồ Xanh

Địa chỉ: Thị trấn Tam Đảo – Huyện Tam Đảo – Tỉnh Vĩnh Phúc.

Điện thoại: 0211.3.824.277

10.Nhà nghỉ Hồng Nhung

Địa chỉ: Thị trấn Tam Đảo – Huyện Tam Đảo – Tỉnh Vĩnh Phúc.

Điện thoại: 0211.3.824.232

11.Nhà nghỉ Hoàng Anh

Địa chỉ: Thị trấn Tam Đảo – Huyện Tam Đảo – Tỉnh Vĩnh Phúc.

Điện thoại: 0211.3.824.259

12.Nhà nghỉ Hoàng Long

Địa chỉ: Thị trấn Tam Đảo – Huyện Tam Đảo – Tỉnh Vĩnh Phúc.

Điện thoại: 0211.3.824.341

13.Nhà nghỉ Hoa Ngàn

Địa chỉ: Thị trấn Tam Đảo – Huyện Tam Đảo – Tỉnh Vĩnh Phúc.

Điện thoại: 0211.3.824.250

14.Nhà nghỉ Minh Tâm

Địa chỉ: Thị trấn Tam Đảo – Huyện Tam Đảo – Tỉnh Vĩnh Phúc.

Điện thoại: 0211.3.824.227

15.Nhà nghỉ Ngọc Sơn

Địa chỉ: Thị trấn Tam Đảo – Huyện Tam Đảo – Tỉnh Vĩnh Phúc.

Điện thoại: 0211.3.824.169

16.Nhà nghỉ Quang Minh

Địa chỉ: Thị trấn Tam Đảo – Huyện Tam Đảo – Tỉnh Vĩnh Phúc.

Điện thoại: 0211.3.824.359

17.Nhà nghỉ STVH Tam Đảo

Địa chỉ: Thị trấn Tam Đảo – Huyện Tam Đảo – Tỉnh Vĩnh Phúc.

Điện thoại: 0211.3.824.248

18.Nhà nghỉ Tư Phương

Địa chỉ: Thị trấn Tam Đảo – Huyện Tam Đảo – Tỉnh Vĩnh Phúc.

Điện thoại: 0211.3.824.312

19.Nhà nghỉ Tam Sơn

Địa chỉ: Thị trấn Tam Đảo – Huyện Tam Đảo – Tỉnh Vĩnh Phúc.

Điện thoại: 0211.3.824.237

20.Nhà nghỉ Thanh Bình

Địa chỉ: Thị trấn Tam Đảo – Huyện Tam Đảo – Tỉnh Vĩnh Phúc.

Điện thoại: 0211.3.824.251

21.Nhà nghỉ Anh Minh

Địa chỉ: Thị trấn Tam Đảo – Huyện Tam Đảo – Tỉnh Vĩnh Phúc.

Điện thoại: 0211.3.

22.Nhà nghỉ Bưu Điện

Địa chỉ: Thị trấn Tam Đảo – Huyện Tam Đảo – Tỉnh Vĩnh Phúc.

Điện thoại: 0211.3.

23.Nhà nghỉ Điện Lực

Địa chỉ: Thị trấn Tam Đảo – Huyện Tam Đảo – Tỉnh Vĩnh Phúc.

Điện thoại: 0211.3.

24.Nhà nghỉ Kỹ Thuật Quân Sự

Địa chỉ: Thị trấn Tam Đảo – Huyện Tam Đảo – Tỉnh Vĩnh Phúc.

Điện thoại: 0211.3.

25.Nhà nghỉ Việt Hoa

Địa chỉ: Thị trấn Tam Đảo – Huyện Tam Đảo – Tỉnh Vĩnh Phúc.

Điện thoại: 0211.3.824.297

26.Nhà khách Tỉnh

Địa chỉ: Thị trấn Tam Đảo – Huyện Tam Đảo – Tỉnh Vĩnh Phúc.

Điện thoại: 0211.3.824.234

27.Nhà nghỉ Sân Vận Động

Địa chỉ: Thị trấn Tam Đảo – Huyện Tam Đảo – Tỉnh Vĩnh Phúc.

Điện thoại: 0211.3.824.353

28.Nhà nghỉ Điều Dưỡng CA

Địa chỉ: Thị trấn Tam Đảo – Huyện Tam Đảo – Tỉnh Vĩnh Phúc.

Điện thoại: 0211.3.824.233

29.Nhà nghỉ BT Trung Ương

Địa chỉ: Thị trấn Tam Đảo – Huyện Tam Đảo – Tỉnh Vĩnh Phúc.

Điện thoại: 0211.3.824.237

30.Nhà nghỉ Vân Anh

Địa chỉ: Thị trấn Tam Đảo – Huyện Tam Đảo – Tỉnh Vĩnh Phúc.

Điện thoại: 0211.3.824.375

31.Nhà nghỉ Phương Vy

Địa chỉ: Thị trấn Tam Đảo – Huyện Tam Đảo – Tỉnh Vĩnh Phúc.

Điện thoại: 0211.3.824.195

32.Nhà nghỉ Ánh Phượng

Địa chỉ: Hồ Sơn – Tam Đảo  – Tỉnh Vĩnh Phúc.

Điện thoại: 0211.3.853.316

33.Nhà nghỉ Thanh Bình II

Địa chỉ: Thị trấn Tam Đảo – Huyện Tam Đảo – Tỉnh Vĩnh Phúc.

Điện thoại: 0211.3.824.273

34. Nhà khách trung tâm điều dưỡng người có công Tam Đảo

Địa chỉ: Khu 1-Thị trấn Tam Đảo

Điện thoại : 02113 824 999

Đặt phòng khách sạn Tam Đảo

Booking.com

Xem thêm tin du lịch Viêt Nam

Author

Marketing Du Lịch là kênh chuyên chia sẻ thông tin về phát triển du lịch và quảng bá du lịch trong và ngoài nước cũng như cách bán sản phẩm trên các trang B2B, B2C ... như các OTA nước ngoài Booking, Agoda, airbnb, Traveloka , OTA Việt Nam như Mytour, Sendo, vntrip ... hay các thông tin về làm Media , seo du lịch

Write A Comment