Category

Tin du lịch

Category

chuyên trang thông tin du lịch, tin tức du lịch trong và ngoài nước

Nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, thúc đẩy sự phục hồi ngành du lịch, HĐND tỉnh Quảng Bình đã thông qua Nghị quyết về giảm phí tham quan danh lam thắng cảnh đối với các sản phẩm du lịch trên địa bàn tỉnh. Theo đó, giảm phí tham quan đối tất cả các sản phẩm du lịch trên địa bàn tỉnh cho đến hết năm 2021 với mức cụ thể như sau: Giảm 20% mức thu phí đối với các sản phẩm du lịch: động Phong Nha, Tiên Sơn; điểm du lịch sinh thái Nước Moọc; động Thiên Đường và hang Mẹ bồng con; tuyến du lịch sông Chày – hang Tối; điểm du lịch sinh thái và diễn giải môi trường vườn thực vật. Thời gian áp dụng từ ngày 1/1/2021 đến hết ngày 31/3/2021 và từ ngày 1/10/2021 đến hết ngày 31/12/2021. Giảm…