học ngành marketing

Browsing

Marketing là một ngành học thu hút nhiều bạn trẻ theo học bởi khả năng ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực kinh doanh, tổ chức. Marketing là quá trình tạo dựng giá trị cho khách hàng và doanh nghiệp thông qua việc nghiên cứu thị trường, xây dựng mối quan hệ với khách hàng, phân phối sản phẩm, định giá sản phẩm, quảng bá thương hiệu và tổ chức sự kiện. Theo học Marketing, sinh viên được trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết để làm việc trong lĩnh vực này, bao gồm: Kiến thức về kinh doanh và marketing. Kỹ năng nghiên cứu thị trường. Kỹ năng xây dựng và phát triển mối quan hệ khách hàng. Kỹ năng phân phối sản phẩm. Kỹ năng định giá sản phẩm. Kỹ năng quảng bá thương hiệu. Kỹ năng tổ chức sự kiện…. Ngành Marketing có nhiều…