hợp đồng du lịch

Browsing

Mẫu hợp đồng du lịch là mẫu hợp đồng kinh tế được tạo ra giữa sự thỏa thuận giữa bên cung cấp dịch vụ du lịch (Bên B ) và bên khách hàng ( bên A ).Và mẫu hợp đồng du lịch gồm các điều khoản như thế nào ? cách trình bày ra sao để bắt mắt? điều đó thật bỡ ngỡ khi mới vào nghề kinh doanh du lịch .Có thể vài điều khoản sau tạo nên bố cục cho một hợp đồng kinh tế du lịch sẽ giúp các bạn phần nào trong vc đàm phán với khách hàng : Tải về mẫu hợp đồng du lịch  : Hợp đồng du lịch CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ DU LỊCH Số: <sapamoments>/HĐDVDL – Căn cứ Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH…