Mã gitin là gì

Browsing

Mã GTIN  là một định danh (mã nhận dạng) cho các mặt hàng thương mại, được phát triển bởi GS1, được viết tắt  bởi cụm từ Global Trade Item Number