Du lịch Lạng Sơn

Category

Theo Quyết định số 2301/QĐ-UBND về việc “công nhận biểu trưng và khẩu hiệu du lịch tỉnh Lạng Sơn”, Biểu trưng du lịch Lạng Sơn là hình ảnh cách điệu núi Mẫu Sơn và hoa đào, Khẩu hiệu du lịch Lạng Sơn: ” Ai lên xứ Lạng cùng anh “.

Top 100+ Khách sạn ở Lạng Sơn cung cấp thông tin về Khách sạn ở Lạng Sơn và các cơ sở lư trú đạt chuẩn và homestay ở lạng Sơn.