Binh Xuyên là địa danh đang được nhắc tói nhiều khi mà nơi đang đang là khu vực phát triển của tình phúc về khu công nghiệp, với sự phát triển đó thì ngành dịch vụ cũng ra đời nhiều , cùng tìm hiểu về danh sách khách sạn nhà nghỉ ở bình xuyên nhé

Khách sạn Bình xuyên

 1. Khách sạn Dương Gia (2 sao)
  Địa chỉ: Đường 310, KCN Bá Thiện, Bá Hiến, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc
  Điện thoại: 0211.3.898.868 – 0211.3.584.777
 2. Khách sạn Diệu Linh
  Địa chỉ: Khu phố I – Thị trấn Hương Canh – Huyện Bình Xuyên – Tỉnh Vĩnh Phúc
  Điện thoại: 0211.3.866.018
 3. Khách sạn Tầm Xuân
  Địa chỉ: Khu phố I – Thị trấn Hương Canh – Huyện Bình Xuyên – Tỉnh Vĩnh Phúc.
  Điện thoại: 0211.3.866.115

Nhà nghỉ Ở Bình xuyên vĩnh Phúc

 1. Nhà nghỉ Phúc Vinh
  Địa chỉ: Thị trấn Hương Canh – Huyện Bình Xuyên – Tỉnh Vĩnh Phúc
  Điện thoại: 0211.3.898.765
 2. Nhà nghỉ Hải Đăng
  Địa chỉ: Thị trấn Hương Canh – Huyện Bình Xuyên – Tỉnh Vĩnh Phúc
  Điện thoại: 0211.3.888.567
 3. Nhà nghỉ Thanh Thanh
  Địa chỉ: Thị trấn Hương Canh – Huyện Bình Xuyên – Tỉnh Vĩnh Phúc
  Điện thoại: 0211.3.866.850
 4. Nhà nghỉ Thịnh Hưng
  Địa chỉ: Thị trấn Hương Canh – Huyện Bình Xuyên – Tỉnh Vĩnh Phúc
  Điện thoại: 0211.3.898.246
 5. Nhà nghỉ Đại Phúc
  Địa chỉ: Thị trấn Hương Canh – Huyện Bình Xuyên – Tỉnh Vĩnh Phúc
  Điện thoại: 0211.3.866.169
 6. Nhà nghỉ Thu Trang
  Địa chỉ: Tam Hợp – Huyện Bình Xuyên – Tỉnh Vĩnh Phúc
  Điện thoại: 0211.3.592.592
 7. Nhà nghỉ Hoàng Phương
  Địa chỉ: Quất Lưu – Huyện Bình Xuyên – Tỉnh Vĩnh Phúc
  Điện thoại: 0211.3.866.660
 8. Nhà nghỉ Thu Hương
  Địa chỉ: Quất Lưu – Huyện Bình Xuyên – Tỉnh Vĩnh Phúc
  Điện thoại: 0211.3.212.383
 9. Nhà nghỉ Hoàng Mai
  Địa chỉ: Quất Lưu – Huyện Bình Xuyên – Tỉnh Vĩnh Phúc
  Điện thoại: 0211.3.596.469
 10. Nhà nghỉ Khánh Hưng
  Địa chỉ: Gia Khánh – Huyện Bĩnh Xuyên – Tỉnh Vĩnh Phúc
 11. Nhà nghỉ Xuân Phương
  Địa chỉ: Gia Khánh – Huyện Bĩnh Xuyên – Tỉnh Vĩnh Phúc
 12. Nhà nghỉ Dạ Lan
  Địa chỉ: Gia Khánh – Huyện Bĩnh Xuyên – Tỉnh Vĩnh Phúc
 13. Nhà nghỉ Quê Hương
  Địa chỉ: Tam Hợp – Huyện Bình Xuyên – Tỉnh Vĩnh Phúc
 14. Nhà nghỉ Bảo Châu II
  Địa chỉ: Thắng Lợi – Huyện Bĩnh Xuyên – Tỉnh Vĩnh Phúc
 15. Nhà nghỉ Thành Đạt
  Địa chỉ: Quất Lưu – Huyện Bình Xuyên – Tỉnh Vĩnh Phúc

Xem thêm Du lịch Vĩnh Phúc

Đặt Phòng khách sạn nhà nghỉ ở Bình Xuyên vĩnh phúc

Booking.com
Author

Marketing Du Lịch là kênh chuyên chia sẻ thông tin về phát triển du lịch và quảng bá du lịch trong và ngoài nước cũng như cách bán sản phẩm trên các trang B2B, B2C ... như các OTA nước ngoài Booking, Agoda, airbnb, Traveloka , OTA Việt Nam như Mytour, Sendo, vntrip ... hay các thông tin về làm Media , seo du lịch

Write A Comment