backlink

Browsing

Trong quá trình làm quản trị website và marketing chắc hẳn anh chị em chúng đã từng nghe tới việc đi link và backlink. Vậy backlink là gì? mà các Seoer luôn tìm kiếm tạo ra backlink . Hãy cùng Marketing Du Lịch tìm hiểu bài viết  sau về Backlink nhé Backlink là gì? Backlink là liên kết trả về, backlink được hiểu là mối liên kết được trả về từ website khác tới website của mình. Cụ thể hơn là việc bạn đặt hoặc người dùng đặt backlink liên kết trên một website trỏ về dựa trên các ký tự như anchor text hoặc đường full link và khi người dùng click vào đường liên kết đó thì sẽ đẫn tới website của bạn. Thuật ngữ Backlink được hiểu là những liên kết được trả về từ các website, blog, diễn đàn, mạng xã hội khác tới website của mình. Trong…