Khách quốc tế

Browsing

(TITC) – Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tháng 9/2019, Việt Nam đón 1.561.274 lượt khách quốc tế, tăng 28,8% so với tháng 9/2018. Tính chung 9 tháng đầu năm, đã có 12.870.506 lượt khách quốc tế đến Việt Nam, tăng 10,8% so với cùng kỳ năm 2018. Lượng khách đến bằng phương tiện đường không đạt 10.189.039 lượt (tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2018); khách đến bằng phương tiện đường biển đạt 189.605 lượt (giảm 0,6%); khách đến bằng phương tiện đường bộ đạt 2.491.862 lượt (tăng 23,5%). Trong 9 tháng đầu năm, hầu hết các thị trường nguồn đến Việt Nam đều tăng. Trung Quốc là thị trường gửi khách lớn nhất với 3.977.183 lượt trong 9 tháng (tăng 4,4% so với cùng kỳ năm trước), đặc biệt trong tháng 9/2019, khách Trung Quốc đạt 604.922 lượt, tăng mạnh 48,6% so với tháng 9/2018.…