sản phẩm du lịch là gì

Browsing

Trong quá trình bán, tổ chức tour du lịch chúng ta thường hay nhắc tới cụm từ sản phẩm du lịch, mà bất kỳ công ty tổ chức hay nhà cung ứng dịch vụ nào đều có sản phẩm riêng mình. Vậy Sản Phẩm du lịch là gì ? cùng Marketing du lịch cùng nhau tìm hiểu nhé Sản phẩm du lịch là gì? Về phía nhà tổ chức cung ứng dịch vụ du lịch sản phẩm vậy du lịch là tất cả những gì mà khách hàng mua lẻ hoặc trọn gói hay tất cả những gì khách mua hưởng thụ, thực hiện gắn liền với điểm du lịch theo thỏa thuận hai bên đã đồng ý, Về phía khách hàng sản phẩm du lịch là toàn bộ dịch vụ bao gồm cho chuyến đi du lịch tính từ khi rời khỏi nơi ở hàng ngày và trở lại.…