Mã bưu điện tỉnh Bắc Kạn

Browsing

Mã bưu điện tỉnh bắc cạn là những thông tin về mã zipcode, postcode các quận huyện chi tiết giúp cho các bạn dễ tìm kiếm. Vui lòng xem thông tin dưới đây Đối tượng gán mã ​​Mã bưu chính BC. Trung tâm tỉnh Bắc Kạn 23000 Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy 23001 Ban Tổ chức tỉnh ủy 23002 Ban Tuyên giáo tỉnh ủy 23003 Ban Dân vận tỉnh ủy 23004 Ban Nội chính tỉnh ủy 23005 Đảng ủy khối cơ quan 23009 Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy 23010 Đảng ủy khối doanh nghiệp 23011 Báo Bắc Kạn 23016 Hội đồng nhân dân 23021 Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội 23030 Tòa án nhân dân tỉnh 23035 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 23036 Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân 23040 Sở Công Thương 23041 Sở Kế hoạch và Đầu tư…