Mã bưu điện tỉnh bắc cạn là những thông tin về mã zipcode, postcode các quận huyện chi tiết giúp cho các bạn dễ tìm kiếm. Vui lòng xem thông tin dưới đây

Đối tượng gán mã ​​Mã bưu chính
BC. Trung tâm tỉnh Bắc Kạn 23000
Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy 23001
Ban Tổ chức tỉnh ủy 23002
Ban Tuyên giáo tỉnh ủy 23003
Ban Dân vận tỉnh ủy 23004
Ban Nội chính tỉnh ủy 23005
Đảng ủy khối cơ quan 23009
Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy 23010
Đảng ủy khối doanh nghiệp 23011
Báo Bắc Kạn 23016
Hội đồng nhân dân 23021
Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội 23030
Tòa án nhân dân tỉnh 23035
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 23036
Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân 23040
Sở Công Thương 23041
Sở Kế hoạch và Đầu tư 23042
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 23043
Sở Tài chính 23045
Sở Thông tin và Truyền thông 23046
Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 23047
Công an tỉnh 23049
Sở Nội vụ 23051
Sở Tư pháp 23052
Sở Giáo dục và Đào tạo 23053
Sở Giao thông vận tải 23054
Sở Khoa học và Công nghệ 23055
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 23056
Sở Tài nguyên và Môi trường 23057
Sở Xây dựng 23058
Sở Y tế 23060
Bộ chỉ huy Quân sự 23061
Ban Dân tộc 23062
Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh 23063
Thanh tra tỉnh 23064
Trường chính trị tỉnh 23065
Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam 23066
Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 23067
Bảo hiểm xã hội tỉnh 23070
Cục Thuế 23078
Cục Hải quan 23079
Cục Thống kê 23080
Kho bạc Nhà nước tỉnh 23081
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 23085
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 23086
Hội Văn học nghệ thuật 23087
Liên đoàn Lao động tỉnh 23088
Hội Nông dân tỉnh 23089
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 23090
Tỉnh Đoàn 23091
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 23092
Hội Cựu chiến binh tỉnh 23093
THÀNH PHỐ BẮC KẠN
BC. Trung tâm thành phố Bắc Kạn 23100
Thành ủy 23101
Hội đồng nhân dân 23102
Ủy ban Nhân dân 23103
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 23104
P. Phùng Chí Kiên 23106
P. Đức Xuân 23107
P. Nguyễn Thị Minh Khai 23108
P. Sông Cầu 23109
P. Xuất Hoá 23110
P. Huyền Tụng 23111
X. Dương Quang 23112
X. Nông Thượng 23113
BCP. Bắc Kạn 23150
BC. KHL Bắc Kạn 23151
BC. Phùng Chí Kiên 23152
BC. Minh Khai 23152
BC. Nà Mày 23153
BC. Hệ 1 Bắc Kạn 23199
HUYỆN BẠCH THÔNG
BC. Trung tâm huyện Bạch Thông 23200
Huyện ủy 23201
Hội đồng nhân dân 23202
Ủy ban nhân dân 23203
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 23204
TT. Phủ Thông 23206
X. Phương Linh 23207
X. Vi Hương 23208
X. Đôn Phong 23209
X. Dương Phong 23210
X. Quang Thuận 23211
X. Lục Bình 23212
X. Tú Trĩ 23213
X. Tân Tiến 23214
X. Quân Bình 23215
X. Hà Vị 23216
X. Cẩm Giàng 23217
X. Nguyên Phúc 23218
X. Mỹ Thanh 23219
X. Cao Sơn 23220
X. Sĩ Bình 23221
X. Vũ Muộn 23222
BCP. Bạch Thông 23250
HUYỆN NGÂN SƠN
BC. Trung tâm huyện Ngân Sơn 23300
Huyện ủy 23301
Hội đồng nhân dân 23302
Ủy ban nhân dân 23303
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 23304
X. Vân Tùng 23306
X. Đức Vân 23307
X. Bằng Vân 23308
X. Thượng Ân 23309
X. Cốc Đán 23310
X. Trung Hoà 23311
TT. Nà Phặc 23312
X. Lãng Ngâm 23313
X. Hương Nê 23314
X. Thuần Mang 23315
X. Thượng Quan 23316
BCP. Ngân Sơn 23350
BC. Bằng Khẩu 23351
BC. Nà Phặc 23352
HUYỆN PÁC NẶM
BC. Trung tâm huyện Pác Nặm 23400
Huyện ủy 23401
Hội đồng nhân dân 23402
Ủy ban nhân dân 23403
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 23404
X. Bộc Bố 23406
X. Bằng Thành 23407
X. Nhạn Môn 23408
X. Giáo Hiệu 23409
X. Công Bằng 23410
X. Cổ Linh 23411
X. Cao Tân 23412
X. Nghiên Loan 23413
X. Xuân La 23414
X. An Thắng 23415
BCP. Pác Nặm 23450
HUYỆN BA BỂ
BC. Trung tâm huyện Ba Bể 23500
Huyện ủy 23501
Hội đồng nhân dân 23502
Ủy ban nhân dân 23503
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 23504
TT. Chợ Rã 23506
X. Bành Trạch 23507
X. Phúc Lộc 23508
X. Cao Trĩ 23509
X. Cao Thượng 23510
X. Nam Mẫu 23511
X. Khang Ninh 23512
X. Thượng Giáo 23513
X. Địa Linh 23514
X. Quảng Khê 23515
X. Mỹ Phương 23516
X. Yến Dương 23517
X. Chu Hương 23518
X. Hà Hiệu 23519
X. Hoàng Trĩ 23520
X. Đồng Phúc 23521
BCP. Ba Bể 23550
BC. Vườn Quốc Gia Ba Bể 23551
BC. Quảng Khê 23552
BC. Pù Mắt 23553
HUYỆN CHỢ ĐỒN
BC. Trung tâm huyện Chợ Đồn 23600
Huyện ủy 23601
Hội đồng nhân dân 23602
Ủy ban nhân dân 23603
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 23604
TT. Bằng Lũng 23606
X. Phương Viên 23607
X. Rã Bản 23608
X. Bằng Phúc 23609
X. Tân Lập 23610
X. Đồng Lạc 23611
X. Nam Cường 23612
X. Xuân Lạc 23613
X. Bản Thi 23614
X. Quảng Bạch 23615
X. Ngọc Phái 23616
X. Yên Thượng 23617
X. Yên Thịnh 23618
X. Lương Bằng 23619
X. Nghĩa Tá 23620
X. Bình Trung 23621
X. Yên Nhuận 23622
X. Yên Mỹ 23623
X. Phong Huân 23624
X. Bằng Lãng 23625
X. Đại Sảo 23626
X. Đông Viên 23627
BCP. Chợ Đồn 23650
HUYỆN CHỢ MỚI
BC. Trung tâm huyện Chợ Mới 23700
Huyện ủy 23701
Hội đồng nhân dân 23702
Ủy ban nhân dân 23703
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 23704
TT. Chợ Mới 23706
X. Yên Đĩnh 23707
X. Như Cố 23708
X. Nông Hạ 23709
X. Cao Kỳ 23710
X. Tân Sơn 23711
X. Hoà Mục 23712
X. Thanh Vận 23713
X. Thanh Mai 23714
X. Mai Lạp 23715
X. Nông Thịnh 23716
X. Thanh Bình 23717
X. Quảng Chu 23718
X. Bình Văn 23719
X. Yên Hân 23720
X. Yên Cư 23721
BCP. Chợ Mới 23750
BC. Chợ Mới 2 23751
BC. Sáu Hai 23752
BC. Cao Kỳ 23753
HUYỆN NA RÌ
BC. Trung tâm huyện Na Rì 23800
Huyện ủy 23801
Hội đồng nhân dân 23802
Ủy ban nhân dân 23803
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 23804
TT. Yến Lạc 23806
X. Lương Hạ 23807
X. Cường Lợi 23808
X. Vũ Loan 23809
X. Văn Học 23810
X. Lạng San 23811
X. Lương Thượng 23812
X. Kim Hỷ 23813
X. Ân Tình 23814
X. Côn Minh 23815
X. Quang Phong 23816
X. Đổng Xá 23817
X. Liêm Thuỷ 23818
X. Xuân Dương 23819
X. Dương Sơn 23820
X. Hảo Nghĩa 23821
X. Hữu Thác 23822
X. Cư Lễ 23823
X. Văn Minh 23824
X. Lương Thành 23825
X. Lam Sơn 23826
X. Kim Lư 23827
BCP. Na Rì 23850
BC. Lạng San 23851

 

 

 

Author

Marketing Du Lịch là kênh chuyên chia sẻ thông tin về phát triển du lịch và quảng bá du lịch trong và ngoài nước cũng như cách bán sản phẩm trên các trang B2B, B2C ... như các OTA nước ngoài Booking, Agoda, airbnb, Traveloka , OTA Việt Nam như Mytour, Sendo, vntrip ... hay các thông tin về làm Media , seo du lịch

Write A Comment