marketing du lịch

Browsing

Khách du lịch là người đi du lịch hoặc kết hợp đi du lịch, trừ trường hợp đi học, làm việc để nhận thu nhập ở nơi đến

Hãy cùng Marketingdulich.net tham khảo 5 công cụ Marketing Du lịch ra khách hiệu quả nhất mà các đơn vị kinh doanh du lịch đang áp dụng và thành công nhé