unwto là gì?

Browsing

UNWTO là tên gọi của tổ chức Du lịch Thế giới và được viết tắt của từ tiếng Anh – World Tourism Organization, là cơ quan chuyên trách của LHQ