webinar là gì ? hội thỏa trực truyến

Browsing

Webinar là sự kết hợp giữa “Website” Và seminar ” ( Hội thảo ) hay được hiểu là nền tảng đào tạo hội thảo video trực tuyến, buổi thuyết trình