Category

Tài Liệu Thuyết Minh-Hướng Dẫn Viên

Category

Tài Liệu Thuyết Minh-Hướng Dẫn Viên chia sẻ thông tin kinh nghiệm nghiệm và những tài liệu hướng dẫn viên du lịch

 

“UNESCO”  từ viết tắt của “United Nations Educational Scientific and Cultural Organization”. Theo từ điển Anh – Việt có nghĩa là Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc –được Liên hiệp quốc thành lập ngày 16 tháng 11 năm 1945 , có trụ sở chính đặt tại Paris – Pháp với 195 quốc gia thành viên và 9 quan sát viên. Sự ra đời của UNESCO nhằm mục đích “thắt chặt sự hợp tác về giáo dục, khoa học và văn hóa giữa các quốc gia trên thế gưới nhàm đảm bảo sự tôn trọng công lý, luật pháp, nhân quyền và tự do cơ bản cho tất cả mọi người không phân biệt chủng tộc, nam nữ, ngôn ngữ, tôn giáo“. Tóp danh lam thắng cảnh Việt Nam được UNESCO công nhận Danh sach các danh lam thắng cảnh Việt Nam Danh hiệu UNESCO…

Con phố nào ngắn nhất ở Hà Nội? Phố Hồ Hoàn Kiếm Phố Hồ Hoàn Kiếm được công nhận là con phố ngắn nhất…