Qua trình tìm hiểu listing các profile trên trang mạng xã hội thì mình thấy có 1 vài mạng có yêu cầu điền các hình thái doanh nghiệp và mình thấy từ này rất hay nên sưu tầm và chi sẻ tới các bạn sole proprietorship là gì ?

Khái niệm Sole Proprietorship – Hộ Kinh Doanh Cá thể

Hộ kinh doanh cá thể là một loại hình doanh nghiệp được sở hữu và điều hành bởi một người và trong đó không có sự phân biệt pháp lý giữa chủ sở hữu và thực thể kinh doanh. Chủ sở hữu kiểm soát trực tiếp tất cả các yếu tố và chịu trách nhiệm về mặt pháp lý đối với tài chính của doanh nghiệp đó và điều này có thể bao gồm các khoản nợ, cho vay, thua lỗ, v.v. Một thương nhân cá thể không nhất thiết phải làm việc ‘một mình’ mà có thể thuê người khác.

Định nghĩa Doanh nghiệp tư nhân (Proprietorship)

Doanh nghiệp tư nhân hay còn gọi là đơn danh: tiếng Anh gọi theo một số cách là proprietorship, sole proprietorship, hay individual proprietorship.

Căn cứ theo hình thức pháp lí của doanh nghiệp và căn cứ vào tính chất sở hữu tài sản trong doanh nghiệp, doanh nghiệp tư nhân được định nghĩa như sau: “Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.” (Theo Luật Doanh nghiệp 2005)

Author

Marketing Du Lịch là kênh chuyên chia sẻ thông tin về phát triển du lịch và quảng bá du lịch trong và ngoài nước cũng như cách bán sản phẩm trên các trang B2B, B2C ... như các OTA nước ngoài Booking, Agoda, airbnb, Traveloka , OTA Việt Nam như Mytour, Sendo, vntrip ... hay các thông tin về làm Media , seo du lịch

Write A Comment