bán chương trình du lịch

Browsing

Bán chương trình du lịch hay nói cách khác là bán tour hay nhân viên sale tour du lịch là một nghệ thuật của mỗi nhân viên bán tour trong công ty lữ hành. Và nhân viên kinh doanh du lịch luôn phải sáng tạo với điều kiện yêu cầu của những đoàn khách và kỹ năng được đào tạo đúc kết qua quá trình làm việc và bán tour. Nhân viên kinh doanh phải hiểu rõ được quá trình thực hiện chương trình du lịch.Hôm nay marketing du lịch chia sẻ các bạn những bước cơ bản mà sale tour nào cũng phải cần có nhé Nhận diện và phân loại nguồn khách du lịch Qua những thông tin về chương trình du lịch mà công ty cung cấp, nhân viên bán tour phải nắm rõ tuyến điểm theo luôn chủ động linh hoạt theo yêu cầu của đoàn…