Du lịch Bắc Giang

Category

Bắc Giang là tỉnh miền núi thuộc khu vực Đông Bắc Việt Nam, diện tích tự nhiên 3.827,8 km2, dân số trên 1,7 triệu người, với 21 dân tộc anh…