Nghiên cứu marketing du lịch

Browsing

Nghiên cứu Marketing giúp cho doanh nghiệp đua ra đượcnhũng quyết định Marketing có hiệu quả hon. Có 5 lý do chính sauđây để tiến hành nghiên cứu Marketing: – Thứ nhất, nghiên cứu Marketing giúp cho mở rộng hiểu biếtchỉ tiết về khách hàng hiện tại và khách hàng tiểm năng. Nó cungcâp cho doanh nghiệp nhũng thông tin làm thế nào để đáp ứng nhucẩu của khách hàng và hiểu được vị trí của doanh nghiệp trên thịtrường. Các thị trường mục tiêu mới phải được điểu tra nghiên cứu. Dịch vụ và tiện nghi mới được đánh giá và kiểm nghiệm thông quaphân tích thị trường và tính khả thi, qua Marketing trắc nghiệmnhũng sản phẩm khác. – Thứ hai, nghiên cứu cạnh tranh là điểu bắt buộc trong ngànhcông nghiệp du lịch hiện đang cạnh tranh hết sức gay gắt. Nghiêncứu sẽ phát hiện những đối…