Các tối ưu seo youtube

Browsing

Các tối ưu seo youtube chia sẻ thông tin tối ưu seo youtube, và những thông tin liên quan đến seo youtube.

 

 

Cách Seo youtube – Tối ưu Seo Video từ A Z qua VIIQ,keywordtool,Tiêu đề,mô tả,Hastag là video chia sẻ kinh nghiệm seo youtube của mình qua các bước sau :  I . CÁCH TÌM VÀ CHỌN KEYWORDS Keywordtool.io -VidIQ Keywordtool.io : các bạn vào link site trên hoặc mua tài khoản để check keyword VidIQ : Cài đặt check tooll II. ONPAGE VIDEOS -Tối ưu video trước khi tải lên: Tối ưu title/description/rating/Tags Bước 1 : các bạn vào Folder chứa video và dùng chuột phải – Properties Bước 1 : các bạn đổi tên trong phần detail : Bước 2 Đổi tên theo từ khóa đã chọn. Và làm theo hình hình bến dưới : về phần tên video các bạn nên để không dấu cách nhau bằng dấu gạch nhé đẻ robot của google và youtube nhận diện nhé sau đó bạn tiến hành tải lên như tải…