Du lịch Mộc Châu

Browsing

TƯ LIỆU THUYẾT MINH DU LỊCH CAO NGUYÊN MỘC CHÂU SƠN LA 1. LỊCH SỬ a. Quá trình thành lập huyện Mộc Châu và những thay đổi địa giới, tên gọi qua các thời kỳ Thời các vua Hùng, miền đất Mộc Châu thuộc bộ Tân Hưng – một trong 15 bộ của nước Văn Lang. Thời Bắc thuộc, Mộc Châu thuộc vùng đất Châu Phong. Thời nhà Lý (1010 – 1225) thuộc châu Lâm Tây. Đời Trần (1225 – 1400) thuộc đạo Đà Giang, cuối đời nhà Trần lại đặt thuộc trấn Thiên Hưng. Thời thuộc Minh (thế kỷ XV) là đất huyện Tứ Mang và huyện Mông thuộc châu Gia Hưng. Theo Hưng Hóa phong thổ lục của Hoàng Bình Chính, năm Ất Mùi (Cảnh Thịnh thứ 36 – 1775), dưới đời vua Lê Hiển Tông chia đất Mộc Châu thành 03 châu mường: châu Đà Bắc, châu…