lich nghỉ tết dương lich

Browsing

Nghị định 45/2013/NĐ-CP trao quyền cho người sử dụng lao động lựa chọn nghỉ Tết Âm lịch –  Tết Nguyên đán vào 1 ngày cuối năm và 4 ngày đầu năm Âm lịch hoặc 2 ngày cuối năm và 3 ngày đầu năm Âm lịch. Đồng thời, người sử dụng lao động có trách nhiệm thông báo phương án nghỉ Tết Âm lịch cho người lao động trước khi thực hiện ít nhất 30 ngày. Lịch nghỉ Tết Âm lịch năm 2021 Người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong dịp Tết Âm lịch là 07 ngày. Lịch nghỉ tết dương Lịch năm 20121  sẽ là 1 ngày  Và kể từ năm từ năm 2021 người lao động được nghỉ 2 ngày dịp Quốc khánh Nguồn intetnet