Ma bu cuc lap thach

Browsing

Mã bưu điện Vĩnh Phúc – Zip/Postal Code các bưu cục tỉnh Vĩnh Phúc là bài viết admin tổng hợp thông tin mã zipcode, postcode tỉnh Vĩnh Phúc Cho anh chị em thuận tiện trong quá trình tìm kiếm thông tin các mã bưu cục. Vui lòng xem thông tin bảng bên dưới các bạn có thể dùng lệnh trên trình duyêt : Ctrl+F + tên xã,phường,quận,huyện của bạn để tìm nhanh hơn nhé MÃ BƯU CỤC TỈNH VĨNH PHÚC : 15000 STT Tên Bưu Cục ​​Mã bưu chính 1 BC. Trung tâm tỉnh Vĩnh Phúc 15000 2 Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy 15001 3 Ban Tổ chức tỉnh ủy 15002 4 Ban Tuyên giáo tỉnh ủy 15003 5 Ban Dân vận tỉnh ủy 15004 6 Ban Nội chính tỉnh ủy 15005 7 Đảng ủy khối cơ quan 15009 8 Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy 15010 9…