mã bưu chính việt nam

Browsing

Khi các thực hiện các thao tác đăng ký hay các hoạt động trên môi trường internet chắc hẳn các bạn sẽ gặp các câu hỏi về  Mã bưu chính hay Zipcode, Postal code, postcode đặc biệt trong môi trường làm seo hay MMO sẽ gặp rất nhiều khi điền phiếu đăng ký. Hãy cùng Marketing Du lịch tìm hiểu về vấn đề này nhé. Mã bưu chính là gì ? Zipcode, Postal code, postcode là gì ? Mã bưu chính hay còn gọi Zipcode, Postal code, postcode là một chuỗi ký tự viết bằng chữ, hoặc bằng số hay tổ hợp của số và chữ, được viết bổ sung vào địa chỉ nhận thư với mục đích tự động xác định điểm đến cuối cùng của thư tín, bưu phẩm. Mỗi quốc gia có một hệ thống ký hiệu mã bưu chính riêng. Mỗi mã bưu chính trong một…