Nền tảng số du lịch

Browsing

Triển khai Quyết định số 1671/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt “Đề án tổng thể ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch giai đoạn 2018 – 2020, định hướng đến năm 2025”, Trung tâm Thông tin du lịch (Tổng cục Du lịch) đã xây dựng nền tảng số tích hợp nhiều tính năng thiết yếu dành cho cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp lữ hành, hướng dẫn viên du lịch và du khách. Bên cạnh những website như trang thông tin điện tử của Tổng cục Du lịch (http://vietnamtourism.gov.vn), Cơ sở dữ liệu du lịch Việt Nam (http://csdl.vietnamtourism.gov.vn), Cơ sở dữ liệu Thống kê du lịch Việt Nam (http://thongke.tourism.vn), các kênh quảng bá du lịch như kênh Youtube (https://www.youtube.com/c/vietnamtourismmedia) ngành du lịch, kênh Zalo (https://zalo.me/tongcucdulich) và Facebook (https://www.facebook.com/vnattitc/) của Tổng cục Du lịch cũng được nâng cấp, thu hút sự quan tâm của đông đảo độc…