ota booking

Browsing

Thêm hoặc chỉnh sửa gói bữa ăn mà khách phải trả thêm khi đến Đăng nhập extranet Nhấp vào Chỗ nghỉ và sau đó nhấp vào Tiện nghi và dịch vụ Trong mục Bữa ăn, chọn Có để cho biết rằng Quý vị có phục vụ các bữa ăn Đánh dấu vào các bữa ăn Quý vị cung cấp và nhập giá cho mỗi người, mỗi ngày, bao gồm bất kỳ khoản phụ phí hoặc thuế nào nếu có Nếu Quý vị cho biết chỗ nghỉ phục vụ bữa sáng, hãy chọn các tùy chọn liên quan trong Chi tiết về bữa sáng để cung cấp thêm thông tin về các món ăn sáng cũng như cách phục vụ bữa sáng, sau đó chọn thời gian mà Quý vị phục vụ bữa sáng mỗi ngày Nhấp vào Lưu Thêm hoặc chỉnh sửa gói bữa ăn được bao gồm trong các mức giá cụ thể Đăng nhập vào extranet. Nhấp…