ota là gì

Browsing

OTA LÀ GÌ? Online Travel Agency (OTA) là đại lý du lịch (Travel Agency – TA) bán sản phẩm thông qua kênh trực tuyến (Online – O). Tóm gọn lại OTA là công ty/đại lý du lịch trực tuyến. Các công ty này thường không trực tiếp đưa ra dịch vụ du lịch trực tiếp mà làm đại lý bán dịch vụ cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ. Kênh bán mà các đại lý này lựa chọn là online. Tất cả các giao dịch từ việc đặt dịch vụ cho đến thanh toán đều được thực hiện online. Mô hình OTA đã rất phát triển trên thế giới và Việt Nam với các trang như: Booking, Agoda, Expedia, Traveloka, Hotelquickly, Airbnb, Tripadvisor, VNTrip, Chudu24, iVIVU, Mytour,… Xem thêm 29 OTA đặt phòng quốc tế