phòng chống dịch covid-19

Browsing

Trước tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus nCoV diễn biến phức tạp, Bộ Y tế đã liên tục đưa ra các khuyến cáo đến người dân để tự bảo vệ sức khoẻ của mình. Sau đây là khuyến cáo người dân khi đi du lịch: Trước tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus nCoV diễn biến phức tạp, Bộ Y tế đã liên tục đưa ra các khuyến cáo đến người dân để tự bảo vệ sức khoẻ của mình. Sau đây là khuyến cáo người dân khi đi du lịch: nguồn :https://ncov.moh.gov.vn/web/guest/-/khuyen-cao-cua-bo-y-te-khi-nguoi-dan-i-lai-du-lich-phong-chong-dich-benh-do-virus-ncov