tạo chữ ký yahoo mail

Browsing

Chữ ký email là gì? Chữ ký email là một tấm danh thiếp đính kèm ở phía cuối mỗi bức thư email. Chữ ký email cung cấp các thông tin cơ bản của doanh nghiệp hoặc cá nhân gửi. Những tiêu chí để có được chữ ký email chuyên nghiệp là gì? Chữ ký email có thể được trình bày dưới dạng văn bản hoặc hình ảnh. Một số thông tin mà một chữ ký email cần có là gì: Họ và tên, chức vụ/nghề nghiệp của người gửi. Tên công ty bạn đang làm việc. Các thông tin liên hệ cơ bản, ví dụ như email, website, số điện thoại,… Link mạng xã hội: nên thêm vào link một số tài khoản mạng xã hội phổ biến của bạn. Người nhận mail sẽ dễ dàng liên lạc với bạn hơn nếu bạn kèm theo link Facebook, Skype, Zalo,… Hình ảnh: có thể có hoặc không nhưng…