tạo sản phẩm trên viator

Browsing

Tiêu đề sản phẩm nên làm gì? Cung cấp một tiêu đề ngắn gọn mô tả hoạt động của bạn. Tiêu đề của bạn nên bao gồm thành phố và / hoặc điểm đến, những điểm thu hút quan trọng nhất và bất kỳ bao gồm quan trọng nào như bữa ăn trưa hoặc vé vào cửa. Các tiêu đề nên: Ít hơn 80 ký tự Nói hoạt động là gì và ở đâu Sử dụng ngôn ngữ đơn giản Giới hạn trong 8 từ (50 – 60 ký tự) Bao gồm các từ khóa có liên quan và các điểm bán hàng Tiêu đề không nên  : Bắt đầu với Đề cập loại vận chuyển, trừ khi đó là một điểm bán hàng (ví dụ như máy bay trực thăng hoặc limo) Bao gồm tên công ty của bạn Sử dụng bất kỳ điều khoản nhãn hiệu Được viết bằng tất cả chữ in hoa Bao gồm…