tripadvisor profile

Browsing

Khi tạo tài khoản Tripadvisor sẽ có 2 loại tên là tên Tripadvisor hiển thị công khai ở mọi bài đăng, bình luận và tên người dùng hay tên đăng nhập chính là tên định danh (ID) hiển thị ở URL tài khoản Tripadvisor cá nhân. Tên tài khoản Tripadvisor có dạng https://www.tripadvisor.com/Profile/Tên user (ID) có 2 dạng mặc định do Tripadvisor cấp hoặc bạn có thể thay bằng tên riêng của mình. có thể dùng để đăng nhập tài khoản Facebook ( nếu bạn tạo tài khoản bằng tài khoản Facebook ) hoặc chỉ email, Những người khác cũng tìm kiếm bạn nhanh chóng hơn qua tên người dùng Tripadvisor thay vì tìm bằng tên Tripadvisor hiển thị, vì tên người dùng sẽ không có trường hợp trùng với tài khoản Tripadvisor khác. Tên người dùng này có thể do Tripadvisor gợi ý đặt cho bạn, hoặc chúng ta…