zalo

Browsing

Mạng xã hội quốc dân Việt Nam Zalo mới đây phát đi thông báo cập nhật tính năng vô cùng quan trọng đến người dùng, với mục đích giúp người dùng quản lý quyền riêng tư tốt hơn, từ ngày 01/08/2022, Zalo sẽ có những thay đổi đáng chú ý trong chính sách sử dụng như sau: Người lạ không thể xem hoặc bình luận trên nhật ký của bạn Nhằm bảo vệ an toàn thông tin và nâng cao tính bảo mật cho người dùng, Zalo sẽ tắt tính năng Cho người lạ xem hoặc bình luận trên nhật ký. Bạn có thể kết bạn với người khác để họ có thể xem và bình luận. Mỗi tài khoản có 40 lần hiển thị/tháng khi người lạ tìm kiếm qua số điện thoại Để bảo vệ an toàn thông tin và sự riêng tư của người dùng, mỗi tài…