Top 100 khách sạn ở  Lào cai được tổng hợp lại từ các thông tin về cơ sở lưu trú Lào Cai và điểm đến du lịch Lào cai như Khách sạn ở Lào Cai gần cửa khẩu và các Khách sạn 3 sao tại thành phố Lào Cai cung top Khách sạn 5 sao ở Lào Cai được Maketing du lịch sưu tầm bên dưới

STT Tên Khách sạn / Nhà nghỉ Địa Chỉ TP Lao Cai SĐT
1 NHÀ NGHỈ Ban Mai 562 – Phố Lê Thanh Bắc Cường 0966595287
2 KHÁCH SẠN Kiều Linh Đại Lộ Trần Hưng Đạo Bắc Cường 02143686999
3 NHÀ NGHỈ Vinh Vinh 867 – Đường B3 Bắc Cường 02143828662

Cơ sở lưu trú Phường Bắc Lệnh Lào Cai

1 NHÀ NGHỈ Hải Sơn       020 – Phùng Chí Kiên Bắc Lệnh 02143758789
2 NHÀ NGHỈMinh Dũng 019 – Đường B6 Bắc Lệnh 02143688999
3 NHÀ NGHỈ Minh Ngọc Tổ 15 Bắc Lệnh 0944490578
4 NHÀ NGHỈ Phương Anh Tổ 16 Bắc Lệnh 02143852656
5 KHÁCH SẠN Sen Vàng Đường 30/04 Bắc Lệnh 02143858289
6 NHÀ NGHỈ Ngọc Tuấn Đường Phùng Chí Kiên Bắc Lệnh 0986390828

 khách sạn , Nhà nghỉ ở Phường Bình Minh Lào cai

1 NHÀ NGHỈ Châu Long Tổ 13 Bình Minh 0914667626
2 NHÀ NGHỈ 2 Na Đường T5 – Tổ 13 Bình Minh 1688708919
3 NHÀ NGHỈ Suối Mây Tổ 14 – Đường E2 Bình Minh 0902048323
4 NHÀ NGHỈ Tâm Tiến Tổ 13C Bình Minh 912270537
5 NHÀ NGHỈ Thủy Anh Tổ 13 Bình Minh 02143855123
6 NHÀ NGHỈ Toàn Thắng Tổ 13C Bình Minh 0982764187

Khách sạn ở Lào Cai  tại Phường Cốc Lếu

4 NHÀ NGHỈ Diệu Thủy 125 – Trần Đăng Ninh Cốc Lếu 02143820166
5 NHÀ NGHỈ Định Nguyệt 007 – Cốc Lếu Cốc Lếu 02143824805
6 KHÁCH SẠN Đoan Trang 034 – Sơn Tùng Cốc Lếu 02143825226
7 NHÀ NGHỈ Duyên Thắm Tổ 29 – Đường D1 Cốc Lếu 0397539999
8 NHÀ NGHỈ Hoàng Lan 009A – Kim Chung Cốc Lếu 02143866789
9 NHÀ NGHỈ Hoàng Liên 044 – Hoàng Liên Cốc Lếu 0987586565
10 NHÀ NGHỈ Hồng Kông 136 – Cốc Lếu Cốc Lếu 0214 3820754
11 NHÀ NGHỈ Hồng Nhung 007 – Hoàng Liên Cốc Lếu 02143825329
12 KHÁCH SẠN Huyền Trang 015 – Sơn Tùng Cốc Lếu 0214 3820079
14 NHÀ NGHỈ Khánh Liên 003 – Kim Chung Cốc Lếu 0214 3824905
15 KHÁCH SẠN  Lan Chi Đường D1 – Đường Bờ Sông Cốc Lếu 0986603808
16 KHÁCH SẠN Lào Cai Star 003 – Đường H.Liên Cốc Lếu 02143831010
17 NHÀ NGHỈ Lệ Khuyên 036 – Lê Quý Đôn Cốc Lếu 02143842351
18 NHÀ NGHỈ Linh Trang 093 – Nhạc Sơn Cốc Lếu 02143820744
19 KHÁCH SẠN Misa Lào Cai 019 – Sơn Tùng Cốc Lếu 02143821405
20 NHÀ NGHỈ Ngọc Mong 020B – Sơn Tùng Cốc Lếu 02143824987
21 KHÁCH SẠN Quả Cầu Vàng 019 – Hoàng Liên Cốc Lếu 02143822924
22 NHÀ NGHỈ Quế Linh 003 – Nguyễn Trung Trực Cốc Lếu 02143821721
23 KHÁCH SẠN Tâm Tình 028 – Kim Đồng Cốc Lếu 02143822201
24 NHÀ NGHỈ hiên Trang 023 – Hoàng Liên Cốc Lếu 02143820606
25 NHÀ NGHỈ Thu Hà 036 – Sơn Tùng Cốc Lếu 02143821569
26 NHÀ NGHỈ Thu Hà 009 – Kim Chung Cốc Lếu 0214500231
27 NHÀ NGHỈ Thủy Hồng 014 – Sơn Tùng Cốc Lếu 02143826789
28 KHÁCH SẠN Trường Thành Đường An Dương Vương Cốc Lếu 0912055787
29 NHÀ NGHỈ Tùng Lâm 030 – Lê Quý Đôn Cốc Lếu 02143821744
30 NHÀ NGHỈ Việt Hồng 330 – Nhạc Sơn Cốc Lếu 02143656656
Xã Đồng Tuyển
1 KHÁCH SẠN Minh Phương Thôn 2 Đồng Tuyển 02143858666

Khách sạn ở Lào Cai  gần cửa khẩu – Phường Duyên Hải

1 NHÀ NGHỈ Đức Toàn 095 – Nhạc Sơn Duyên Hải 02143826739
3 NHÀ NGHỈ Duyên Hà Tổ 9 – Duyên Hà Duyên Hải 02143859859
4 NHÀ NGHỈ Duyên Hải 110 – Thủy Hoa Duyên Hải 02142241699
5 NHÀ NGHỈ Hoa Phượng Đỏ 2 Tổ 8 – Đường Duyên Hà Duyên Hải 02143826354
6 NHÀ NGHỈ Hồng Kông Vi Vi 130 – Nguyễn Đức Cảnh Duyên Hải 02143764567
7 NHÀ NGHỈ Hồng Thơm Tổ 34 – Trần Đại Nghĩa Duyên Hải 02143831089
8 NHÀ NGHỈ  Hương Trang 068 – Nhạc Sơn Duyên Hải 02143821537
9 NHÀ NGHỈ Khang Anh 010 – Thủy Hoa Duyên Hải 02143826868
10 NHÀ NGHỈ Kim Thanh 058 –  Lê Văn Hưu Duyên Hải 0983854912
11 NHÀ NGHỈ Kim Thành Tổ 28 – Đường Điện Biên Duyên Hải 0979897570
12 KHÁCH SẠN Lào Cai International 088 – Thủy Hoa Duyên Hải 02143826668
13 NHÀ NGHỈ Lưu Luyến 164 – Lương Khánh Thiện Duyên Hải 02142241815
14 NHÀ NGHỈ Mai 020 – Sơn Đen Duyên Hải 02143825382
15 KHÁCH SẠN Mường Thanh Số 86 Đường Thanh Niên Duyên Hải 02143778888
16 NHÀ NGHỈ Minh Dũng 130 – Nguyễn Đức Cảnh Duyên Hải 02146251659
17 NHÀ NGHỈ Ngọc Lan Tổ 18 – Lương Khánh Thiện Duyên Hải 1683429045
18 NHÀ NGHỈ Ngọc Linh Tổ 10 Duyên Hải 02143821016
19 NHÀ NGHỈ Nguyệt Hà Tổ 17 – Lê Văn Hưu Duyên Hải 0942923488
20 KHÁCH SẠN Như ý 154 – Nhạc Sơn Duyên Hải 02143826844
21 KHÁCH SẠN Phương Anh 2 116 – Thủy Hoa Duyên Hải 02143696969
22 KHÁCH SẠN Quỳnh Mai Phố Thủy Hoa Duyên Hải 0214850888
23 NHÀ NGHỈ Sơn Dương Tổ 3 – Nguyễn Đức Cảnh Duyên Hải 02143764567
24 KHÁCH SẠN Sông Hồng View 188A – Đường Duyên Hải Duyên Hải 0913666891
25 NHÀ NGHỈ Tân Tiến Tổ 2 – Đường Thủy Hoa Duyên Hải 0913287202
26 NHÀ NGHỈ Thành Công Tổ 16B Duyên Hải 02143826823
27 NHÀ NGHỈ Thanh Thanh Tổ 17 – Lê Văn Hưu Duyên Hải 0915373128
28 KHÁCH SẠN Thiên Thiên Thanh 012 – Thủy Hoa Duyên Hải 02143849999
29 NHÀ NGHỈ Thung Lũng Mây Tổ 18 – L. Khánh Thiện Duyên Hải 02143758799
30 KHÁCH SẠN Thủy Hoa 118 – Thủy Hoa Duyên Hải 02143826806
31 NHÀ NGHỈ Thúy Nghĩa Tổ 16B – L. Khánh Thiện Duyên Hải 02142241815
32 NHÀ NGHỈ Thủy Tiên 290 – Lương Khánh Thiện Duyên Hải 02143827008
33 KHÁCH SẠN Trung Hoa 234 Duyên Hải – Thủy Hoa Duyên Hải 1236999370
34 NHÀ NGHỈ Tuấn Sản Tổ 18 – Lương Khánh Thiện Duyên Hải 02143685578
35 KHÁCH SẠN Vân Hà 022 – Thủy Hoa Duyên Hải 02143824731
36 NHÀ NGHỈ  Vi Vi Tổ 13 – Đường Đăng Châu Duyên Hải 02143686656
37 KHÁCH SẠN Vĩnh Lộc Lô K4 – KCN Kim Thành Duyên Hải
38 NHÀ NGHỈ Xô Nga Tổ 10 Duyên Hải 02143820551
 Khách sạn ở Lào Cai  Phường Kim Tân
1 KHÁCH SẠN Quốc tế Aristo 028 Yết Kiêu Kim Tân 02143826668
2 NHÀ NGHỈ Hảo Hảo 039 – Tổ 18 – Trần Nhật Duật Kim Tân 02143844396
3 NHÀ NGHỈ Hậu Phương 458 – Nhạc Sơn Kim Tân 0977276255
4 NHÀ NGHỈ Hoàng Xuân Tổ 26 – Đường Quang Minh Kim Tân 02143841958
5 KHÁCH SẠN Hồng Hảo 001A – Trần Nhật Duật Kim Tân 0982236899
6 NHÀ NGHỈ Lâm Viên 340 – Nhạc Sơn Kim Tân 02143841576
7 NHÀ NGHỈ Như ý Ngã 6 104 – Trần Nhật Duật Kim Tân 02143839568
8 NHÀ NGHỈ Phương Nam 186 – Nhạc Sơn Kim Tân 02143842222
9 NK Số 01 UBND tỉnh Tổ 17 – Trần Nhật Duật Kim Tân 02143844981
10 NHÀ NGHỈ Tân Cương 100 – Tổ 10 – Hàm Nghi Kim Tân 02143842838
11 NHÀ NGHỈ Thái Bình 630 – Hàm Nghi Kim Tân 02143842077
12 NHÀ NGHỈ Thanh Bình 029 – Trần Nhật Duật Kim Tân 0977510911
13 NHÀ NGHỈ Trung Hiếu 144 – Hàm Nghi Kim Tân 02142246194
14 NHÀ NGHỈ Tuấn 457 – Nhạc Sơn Kim Tân
15 NHÀ NGHỈ Việt Anh 460 – Nhạc Sơn Kim Tân 0912994973
16 KHÁCH SẠN Uyển Nhi 073 – Hàm Nghi Kim Tân 02143841424
 Khách sạn ở Lào Cai  Phường Lào Cai
1 NHÀ NGHỈ Hà Linh Tổ 1 – 062 – Nguyễn Huệ Lào Cai 02143830618
2 NHÀ NGHỈ Hà Phương Tổ 4 – Nguyễn Công Hoan Lào Cai 02143830616
3 NHÀ NGHỈ Hoa Lan Tổ 1 – 082 – Nguyễn Huệ Lào Cai 02143830126
4 NHÀ NGHỈ Hoa Phượng Đỏ Tổ 1 – 080 – Nguyễn Huệ Lào Cai 0974020046
5 NHÀ NGHỈ Hoàng Hiệp Tổ 3 – 035 – Nguyễn Huệ Lào Cai 02143830758
6 KHÁCH SẠN Hoàng Lan 1 023 – Nguyễn Huệ Lào Cai 02143834023
7 NHÀ NGHỈ Hoàng Vũ Tổ 5 – 025 – Lê Lợi Lào Cai 02143830748
8 NHÀ NGHỈ Hồng Ngọc Tổ 1 – 054 – Nguyễn Huệ Lào Cai 02146298583
9 NHÀ NGHỈ Hồng Phương Tổ 4 – 015 – Nguyễn Huệ Lào Cai 02143686680
10 KHÁCH SẠN Hương Giang Tổ 4 – 059 – Nguyễn Huệ Lào Cai 02143834679
11 KHÁCH SẠN Huy Hiệp 077 – Nguyễn Huệ Lào Cai 0986766268
12 KHÁCH SẠN Sao Phương Bắc 040 – Trần Nguyên Hãn Lào Cai 02143830495
13 NHÀ NGHỈ Sông Hồng 114 – Phan Bội Châu Lào Cai 02143830004
14 KHÁCH SẠN Sapa ly Đường Nguyễn Huệ Lào Cai 02143666222
15 NHÀ NGHỈ Việt Hoàng Tổ 1 – 077 – Nguyễn Huệ Lào Cai 02143872927
 Khách sạn ở Lào Cai  Phường Nam Cường
1 NHÀ NGHỈ Hoa Mai 066 – Phố Cốc Sa Nam Cường 0918888158
2 NHÀ NGHỈ Hoàng Yến 038 – Phố Cốc Sa Nam Cường
3 NHÀ NGHỈ Mạnh Dũng Tổ 13 – Phố Mỏ Sinh Nam Cường
4 NHÀ NGHỈ Trang Hương Tổ 5 –  Phố Lùng Thàng Nam Cường
5 NHÀ NGHỈ Trung Thành Tổ 12 – Trần Phú Nam Cường
6 NHÀ NGHỈ Vân Anh Tổ 8 – Phố Cốc Sa Nam Cường 02146506240
 Khách sạn ở Lào Cai  Phường Phố Mới
1 NHÀ NGHỈ 66 330 – Nguyễn Huệ Phố Mới 02143832663
2 NHÀ NGHỈ 520 013 – Phan Đình Phùng Phố Mới 02143835563
3 NHÀ NGHỈ Bích Hường 274 – Khánh Yên Phố Mới 02143830274
4 NHÀ NGHỈ Chi Thược 332 – Nguyễn Huệ Phố Mới 02143835099
5 NHÀ NGHỈ Cỏ May 367 – Nguyễn Huệ Phố Mới 02143836575
6 NHÀ NGHỈ Diệu Linh 052 – K3 Phố Mới 02143837379
7 KHÁCH SẠN Đoan Trang (Lào Cai) 022 – Minh Khai Phố Mới 02143836546
8 KHÁCH SẠN Galaxy 268 – Minh Khai Phố Mới 02143837888
9 NHÀ NGHỈ Giao Long 064 – Phan Đình Phùng Phố Mới 02143837888
10 KHÁCH SẠN Hà Anh (Thu Thủy) 266 – Khánh Yên Phố Mới 02146297339
11 NHÀ NGHỈ Hà Việt 053 – Hợp Thành Phố Mới 02143835544
12 NHÀ NGHỈ Hải Đăng 352 – Nguyễn Huệ Phố Mới 02143509767
13 NHÀ NGHỈ Hải Nhi 339 – Quảng trường Ga Phố Mới 02143835548
14 NHÀ NGHỈ Hải Yến 015 – Phan Đình Phùng Phố Mới
15 NHÀ NGHỈ Hiệp Vân 342 – Nguyễn Huệ Phố Mới 02143835470
16 KHÁCH SẠN Hòa Bình 051 – Minh Khai Phố Mới 02143835599
17 NHÀ NGHỈ Hoa Long 033 – Phan Đình Phùng Phố Mới 02143832986
18 NHÀ NGHỈ Hoàng Gia 079 –  Phan Đình Phùng Phố Mới 02143835317
19 NHÀ NGHỈ Hoàng Long 338A – Nguyễn Huệ Phố Mới 0214240877
20 KHÁCH SẠN Hồng Hà I, II 048 – K3 Phố Mới 02143820225
21 NHÀ NGHỈ Hồng Nhung 020 – Hợp Thành Phố Mới 0214240543
22 NHÀ NGHỈ Huệ Thiện 052 – Nguyễn Huệ Phố Mới 02143835558
23 NHÀ NGHỈ Hưng Đạt 007 – Hồ Tùng Mậu Phố Mới 02143835291
24 KHÁCH SẠN Hùng Vương 088 – Minh Khai Phố Mới 02143865868
25 NHÀ NGHỈ Hương Sen 291 – Khánh Yên Phố Mới 02143835202
26 NHÀ NGHỈ Khánh Hà 050 – Nguyễn Huệ Phố Mới 02143836475
27 NHÀ NGHỈ Khánh Linh 384 – Khánh Yên Phố Mới 02143837668
28 NHÀ NGHỈ Khánh Vân 050 – Phan Đình Phùng Phố Mới 02143836788
29 NHÀ NGHỈ Khánh Yên 287 – Khánh Yên Phố Mới 02143835179
30 NHÀ NGHỈ Lai Châu Tổ 24B – Đường Minh Khai Phố Mới 0214299098
31 NHÀ NGHỈ Long Hải 101 – Hợp Thành Phố Mới 02143832761
32 NHÀ NGHỈ Minh Hằng 302 – Khánh Yên Phố Mới 02143837318
33 NHÀ NGHỈ Minh Thủy 081 – Phan Đình Phùng Phố Mới 02143836623
34 NHÀ NGHỈ Ngọc Hoa 054 – Đường K3 Phố Mới 02143832798
35 NHÀ NGHỈ Nhật Linh 082 – Hồ Tùng Mậu Phố Mới 02143836594
36 NHÀ NGHỈ Phố Mới Tổ 21 – Hồ Tùng Mậu Phố Mới 02143830075
37 NHÀ NGHỈ Phượng Hồng 491 – Đường M18 Phố Mới 02143820959
38 NHÀ NGHỈ Phương Liên 334A – Nguyễn Huệ Phố Mới 02143832936
39 NHÀ NGHỈ Phương Nga 213 – Minh Khai Phố Mới 02143830459
40 NHÀ NGHỈ Phương Ngoan 050 – Đường K3 Phố Mới 02143835413
41 NHÀ NGHỈ Phương Tây 249 – Minh Khai Phố Mới 02143832354
42 NHÀ NGHỈ Phú Hưng 164 – Ngô Văn Sở Phố Mới 0942699712
43 NHÀ NGHỈ Gia Linh 052 – Đường K3 Phố Mới 1238292929
44 NHÀ NGHỈ Phương Thảo 081 – Minh Khai Phố Mới
45 NHÀ NGHỈ Quỳnh Phương 034 – Phan Đình Phùng Phố Mới 02143832265
46 NHÀ NGHỈ Quỳnh Trang 229 – Minh Khai Phố Mới 02143815868
47 NHÀ NGHỈ Sắc Màu 010 – Phan Đình Phùng Phố Mới 02143837688
48 NHÀ NGHỈ Sơn Gấm 028 – Phan Đình Phùng Phố Mới 02143832158
49 NHÀ NGHỈ Sửa Nghiêm 003 – Phan Đình Phùng Phố Mới 02143836235
50 NHÀ NGHỈ Sỹ Điểm 001 – Phan Đình Phùng Phố Mới 02143868609
51 NHÀ NGHỈ Thạch Quỳnh 341 – Quảng Trường Ga Phố Mới 02143835217
52 NHÀ NGHỈ Thái Bình 326 – Nguyễn Huệ Phố Mới 02143835314
53 NHÀ NGHỈ Thanh Bình 049 – Phan Đình Phùng Phố Mới 02143835454
54 NHÀ NGHỈ Thanh Hằng 354 – Nguyễn Huệ Phố Mới
55 NHÀ NGHỈ Thanh Hương 123 – Ngô Văn Sở Phố Mới 02143835742
56 NHÀ NGHỈ Thanh Huyền 310 – Khánh Yên Phố Mới 02143835622
57 NHÀ NGHỈ Thành Phượng 343 – Quảng Trường Ga Phố Mới 02143835435
58 NHÀ NGHỈ Thanh Uyên 059 – Phan Đình Phùng Phố Mới 02143835454
59 NHÀ NGHỈ Thế Trung 066 – Phan Đình Phùng Phố Mới 02143831538
60 KHÁCH SẠN Thiên Hải 306 – Khánh Yên Phố Mới 02143832999
61 NHÀ NGHỈ Thọ Hường 324A – Nguyễn Huệ Phố Mới 02143835111
62 NHÀ NGHỈ Thu Hằng 032 – Đường Hợp Thành Phố Mới 02146252652
63 NHÀ NGHỈ Thu Thủy 053 – Phố Hợp Thành Phố Mới 02143297339
64 NHÀ NGHỈ Tiến Thư 001 – Hồ Tùng Mậu Phố Mới 02143835249
65 KHÁCH SẠN Trường Tín 126 – Nguyễn Huệ Phố Mới 02143832714
66 NHÀ NGHỈ Tuấn Anh 001 – Hồ Tùng Mậu Phố Mới 02143836044
67  HÀ NGHỈ Vân Long 015 – Phan Đình Phùng Phố Mới 02143830249
68 NHÀ NGHỈ Văn Ninh 007 – Phan Đình Phùng Phố Mới 02143835539
69 KHÁCH SẠN Việt Hoa 001 – Phan Đình Phùng Phố Mới 02143830082
70 KHÁCH SẠN Việt Tú 257 – Minh Khai Phố Mới 02141649617300
71 NHÀ NGHỈ Xuân Hồng 033 – Hồ Tùng Mậu Phố Mới 02143832670
72 NHÀ NGHỈ Yến Cường 024 – Lương ngọc Quyến Phố Mới 02143838208
 Khách sạn ở Lào Cai Phường Pom Hán
1 NK Apatit Lào Cai Tổ 21 Pom Hán 02143852253
2 NHÀ NGHỈ Điệp Vân Tổ 21 Pom Hán 02143756309
3 NHÀ NGHỈ Hùng Thủy Tổ 26 Pom Hán 1685990508
4 NHÀ NGHỈ Mạnh Sang Tổ 21 Pom Hán 02143852829
5 NHÀ NGHỈ Nghiệp Vân 449 – Hoàng Quốc Việt Pom Hán 0975586445
6 NHÀ NGHỈ Phong Hằng 918 – Hoàng Quốc Việt Pom Hán 02143852336
7 NHÀ NGHỈ Sao Phương Bắc Tổ 26 Pom Hán 0912256152
8 NHÀ NGHỈ Quỳnh Vân 724 – Hoàng Quốc Việt Pom Hán 02143852429
9 NHÀ NGHỈ Thanh Bình 047 – Hoàng Quốc Việt Pom Hán 02143853474
10 NHÀ NGHỈ Thành Trang 722 – Hoàng Quốc Việt Pom Hán 02143852829
11 NHÀ NGHỈ Thiên Trường Tổ 21 Pom Hán 02143852842

Đang cập nhật tiếp….

Booking.com

Nguồn : sở du lịch lào cai

Author

Marketing Du Lịch là kênh chuyên chia sẻ thông tin về phát triển du lịch và quảng bá du lịch trong và ngoài nước cũng như cách bán sản phẩm trên các trang B2B, B2C ... như các OTA nước ngoài Booking, Agoda, airbnb, Traveloka , OTA Việt Nam như Mytour, Sendo, vntrip ... hay các thông tin về làm Media , seo du lịch

Write A Comment