Du lịch Phúc Yên du khách sẽ có cơ hội khám phá có 18 di tích lịch sử văn hoá đã được xếp hạng. Trong đó có 6 di tích cấp quốc gia gồm: Đền Ngô Miễn (phường Phúc Thắng), Chùa Bảo Sơn (phường Nam Viêm), Đình Khả Do (phường Nam Viêm), Đình Cao Quang (xã Cao Minh), Chiến khu cách mạng Ngọc Thanh (xã Ngọc Thanh), Đình Đạm Xuyên (phường Tiền Châu). 12 di tích cấp tỉnh gồm: Chùa Cấm (chùa Báo Ân) thuộc phường Trưng Nhị, Đình chùa Nam Viêm (phường Nam Viêm) , Đình Thanh Lộc (xã Ngọc Thanh), Đền Đồng Chằm (xã Ngọc Thanh), Đền Ngọc Mỗ (xã Ngọc Thanh), Đình Xuân Hoà (xã Cao Minh), Khu lăng mộ Đỗ Nhân Tăng – Trần Công Tước (phường Phúc Thắng), Đền Thiện (phường Phúc Thắng), Đình – chùa Hiển Lễ (xã Cao Minh), Đình Đức Cung (xã Cao Minh), Đình Yên Điềm (xã Cao Minh), Đền Đạm Nội (phường Tiền Châu). Đặc biệt thông tin khách sạn ở Phúc yên luôn là câu hỏi du khách quan tâm nhất

 1. Khách sạn Ngọc Hà (2 sao)
  Địa chỉ: Phường Phúc Thắng – Thị xã Phúc Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc
  Điện thoại:0211.3.875.679
 2. Khách sạn Phú Hưng (2 sao)
  Địa chỉ: Thôn Khả Do – Thị xã Phúc Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc
  Điện thoại: 0211.3.856.004
 3. Khách sạn Hưng Hải (2 sao)
  Địa chỉ: Khu A Hồ Đại Lải – Thị xã Phúc Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc
  Điện thoại: 0211.3.856.013
 4. Khách sạn Linh (2 sao)
  Địa chỉ: Khu A Hồ Đải Lải – Thị xã Phúc Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc
  Điện thoại: 0211.3.856.356
 5. Khách sạn Thái Sơn (2 sao)
  Địa chỉ: Khu A Hồ Đại Lải – Thị xã Phúc Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc
  Điện thoại: 0211.3.856.308
 6. Khách sạn Sen Vàng (2 sao)
  Địa chỉ: Đại Lải – Thị xã Phúc Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc
  Điện thoại: 0211.3.856.868
 7. Khách sạn Hoa Mai (2 sao)
  Địa chỉ: Khu A Hồ Đại Lải – Thị xã Phúc Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc
  Điện thoại: 0912996896 – 0989581989
 8. Khách sạn Mê Linh (1 sao)
  Địa chỉ: Khu A Hồ Đại Lải – Thị xã Phúc Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc
  Điện thoại: 0211.3.856.021
 9. Khách sạn Hoàng Phương (1 sao)
  Địa chỉ: Tiền Châu – Thị xã Phúc Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc
  Điện thoại: 0211.3.533.333
 10. Khách sạn Tứ Anh (1 sao)
  Địa chỉ: Số 61 đường Hùng Vương – Phường Phúc Thắng – Thị xã Phúc Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc
  Điện thoại: 0211.3.548.668
 11. Khách sạn Thanh Long
  Địa chỉ: Số 2 Phố Hùng Vương – Thị xã Phúc Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc
  Điện thoại: 0211.3.869.086
 12. Khách sạn Xuân Hòa
  Địa chỉ: Xuân Hòa – Thị xã Phúc Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc
  Điện thoại: 0211.3.863.053
 13. Khách sạn Love Hotel
  Địa chỉ: Phúc Yên – Vĩnh Phúc
  Điện thoại: 0948.268.268
  Website: LovehotelDQ.com.vn
 14. Nhà nghỉ Hoa Biển
  Địa chỉ: Đại Lải – Thị xã Phúc Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc
  Điện thoại: 0211.3.850.120
 15. Nhà nghỉ Tuyết Dũng
  Địa chỉ: Phường Phúc Thắng – Thị xã Phúc Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc
  Điện thoại: 0211.3.869.679
 16. Nhà nghỉ Bảo Châu
  Địa chỉ: Phường Phúc Thắng – Thị xã Phúc Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc
  Điện thoại: 0211.3.873.835
 17. Nhà nghỉ Thanh Bình
  Địa chỉ: Tiền Châu – Thị xã Phúc Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc
  Điện thoại: 0211.3.854.046
 18. Nhà nghỉ Phương Thanh
  Địa chỉ: Đại Lải – Thị xã Phúc Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc
  Điện thoại: 0211.3.856.005
 19. Nhà nghỉ Phúc Yên
  Địa chỉ: Đại Lải – Thị xã Phúc Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc
  Điện thoại: 0211.3.856.028
 20. Nhà nghỉ Sáng Tác
  Địa chỉ: Đại Lải – Thị xã Phúc Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc
  Điện thoại: 0211.3.856.009
 21. Nhà nghỉ Cách Mạng Lão Thành
  Địa chỉ: Đại Lải – Thị xã Phúc Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc
  Điện thoại: 0211.3.856.086
 22. Nhà nghỉ Hằng Anh
  Địa chỉ: Đại Lải – Thị xã Phúc Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc
  Điện thoại: 0211.3.856.178
 23. Nhà nghỉ Phước An
  Địa chỉ: Đại Lải – Thị xã Phúc Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc
  Điện thoại: 0211.3.856.020
 24. Nhà nghỉ Sao Mai
  Địa chỉ: Phường Phúc Thắng – Thị xã Phúc Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc
  Điện thoại: 0211.3.531.174
 25. Nhà nghỉ Tiên Long
  Địa chỉ: Phường Phúc Thắng – Thị xã Phúc Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc
  Điện thoại: 0211.3.874.814
 26. Nhà nghỉ Bắc Nam
  Địa chỉ: Phường Phúc Thắng – Thị xã Phúc Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc
  Điện thoại: 0211.3.870.671
 27. Nhà nghỉ Phương Nam
  Địa chỉ: Phường Phúc Thắng – Thị xã Phúc Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc
  Điện thoại: 0211.3.868.762
 28. Nhà nghỉ Hoa Mai
  Địa chỉ: Đại Lải – Thị xã Phúc Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc
  Điện thoại: 0211.3.856.076
 29. Nhà nghỉ Quang Bình
  Địa chỉ: Đại Lải – Thị xã Phúc Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc
  Điện thoại: 0211.3.548.900
 30. Nhà nghỉ Trà My
  Địa chỉ: Thị xã Phúc Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc
  Điện thoại: 0211.3.520.932

Đặt phòng khách sạn ở Phúc yên – vui lòng nhập tên cơ sở vào ô tìm kiếm

Booking.com

xem thêm du lịch Vĩnh Phúc

 

Author

Marketing Du Lịch là kênh chuyên chia sẻ thông tin về phát triển du lịch và quảng bá du lịch trong và ngoài nước cũng như cách bán sản phẩm trên các trang B2B, B2C ... như các OTA nước ngoài Booking, Agoda, airbnb, Traveloka , OTA Việt Nam như Mytour, Sendo, vntrip ... hay các thông tin về làm Media , seo du lịch

Write A Comment