Theo điều 64 / Luật du lịch 2018 chỉ ra như sau :
1 Thẻ hướng dẫn viên bị thu thu trong các trường hợp hướng dẫn viên có các hành vi sau :
a . Làm phương hại đến chủ quyền, Lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh;
b. Cho cá nhân hác sử dụng thẻ hướng dẫn viên hành nghề;
c. Không đảm bảo điều kiện hành nghề, điều kiện cấp thẻ hướng dãn viên theo quy định luật du lịch;
d. Giả mạo hồ sơ, cấp đổi, cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch.
2. Cơ quan nhà nước co thẩm quyền cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quyết định thu hồi thẻ hướng dãn viên du lịch và công bố công khải trên trang thông tin điện tử quản lý hướng dãn viên của TỔng cục du lịch và cơ quan thu hồi thẻ.
3 Hướng dẫn viên du lịch bị thu hồi thẻ chỉ được đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch sau 12 tháng kể từ ngày bị thu hồi thẻ.

Author

Marketing Du Lịch là kênh chuyên chia sẻ thông tin về phát triển du lịch và quảng bá du lịch trong và ngoài nước cũng như cách bán sản phẩm trên các trang B2B, B2C ... như các OTA nước ngoài Booking, Agoda, airbnb, Traveloka , OTA Việt Nam như Mytour, Sendo, vntrip ... hay các thông tin về làm Media , seo du lịch

Write A Comment