Rừng trần hưng đạo

Browsing

Rừng Trần Hưng Đạo là một khu rừng nguyên sinh, có diện tích 201,7 ha; là nơi diễn ra lễ thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân – đội quân chủ lực đầu tiên của lực lượng vũ trang cách mạng Việt Nam; là di tích lịch sử có giá trị giáo dục truyền thống đấu tranh cách mạng của nhân dân ta. Cụm gồm 4 điểm di tích: Địa điểm thành lập Đội; Dãy lán nghỉ và bếp ăn; Mỏ nước phục vụ nước sinh hoạt; Đỉnh Slam Cao. Khu trung tâm Di tích Tại sân trung tâm của di tích Rừng Trần Hưng Đạo, vị trí trung tâm trang trọng nhất là bức phù điêu 34 chiến sĩ trong buổi lễ thành lập. Bức phù điêu được xây dựng năm 2004 nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt…