Mã bưu chính tỉnh Bạc Liêu

Browsing

Mã bưu chính tỉnh Bạc Liêu là bài viết admin tổng hợp thông tin mã zipcode, postcode tỉnh Bạc Liêu Cho anh chị em thuận tiện trong quá trình tìm kiếm thông tin các mã bưu cục. Vui lòng xem thông tin bảng bên dưới Đối tượng gán mã ​​Mã bưu chính BC. Trung tâm tỉnh Bạc Liêu 97000 Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy 97001 Ban Tổ chức tỉnh ủy 97002 Ban Tuyên giáo tỉnh ủy 97003 Ban Dân vận tỉnh ủy 97004 Ban Nội chính tỉnh ủy 97005 Đảng ủy khối cơ quan 97009 Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy 97010 Đảng ủy khối doanh nghiệp 97011 Báo Bạc Liêu 97016 Hội đồng nhân dân 97021 Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội 97030 Tòa án nhân dân tỉnh 97035 Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 97036 Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân…