Mã bưu chính tỉnh Bạc Liêu là bài viết admin tổng hợp thông tin mã zipcode, postcode tỉnh Bạc Liêu Cho anh chị em thuận tiện trong quá trình tìm kiếm thông tin các mã bưu cục. Vui lòng xem thông tin bảng bên dưới

Đối tượng gán mã ​​Mã bưu chính
BC. Trung tâm tỉnh Bạc Liêu 97000
Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy 97001
Ban Tổ chức tỉnh ủy 97002
Ban Tuyên giáo tỉnh ủy 97003
Ban Dân vận tỉnh ủy 97004
Ban Nội chính tỉnh ủy 97005
Đảng ủy khối cơ quan 97009
Tỉnh ủy và Văn phòng tỉnh ủy 97010
Đảng ủy khối doanh nghiệp 97011
Báo Bạc Liêu 97016
Hội đồng nhân dân 97021
Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội 97030
Tòa án nhân dân tỉnh 97035
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 97036
Ủy ban nhân dân và Văn phòng Ủy ban nhân dân 97040
Sở Công Thương 97041
Sở Kế hoạch và Đầu tư 97042
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 97043
Sở Ngoại vụ 97044
Sở Tài chính 97045
Sở Thông tin và Truyền thông 97046
Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 97047
Công an tỉnh 97049
Sở Nội vụ 97051
Sở Tư pháp 97052
Sở Giáo dục và Đào tạo 97053
Sở Giao thông vận tải 97054
Sở Khoa học và Công nghệ 97055
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 97056
Sở Tài nguyên và Môi trường 97057
Sở Xây dựng 97058
Sở Y tế 97060
Bộ chỉ huy Quân sự 97061
Ban Dân tộc 97062
Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh 97063
Thanh tra tỉnh 97064
Trường chính trị Châu Văn Đặng 97065
Cơ quan đại diện của Thông tấn xã Việt Nam 97066
Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 97067
Bảo hiểm xã hội tỉnh 97070
Cục Thuế 97078
Cục Thống kê 97080
Kho bạc Nhà nước tỉnh 97081
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 97085
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 97086
Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật 97087
Liên đoàn Lao động tỉnh 97088
Hội Nông dân tỉnh 97089
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 97090
Tỉnh đoàn 97091
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 97092
Hội Cựu chiến binh tỉnh 97093
THÀNH PHỐ BẠC LIÊU
BC. Trung tâm thành phố Bạc Liêu 97100
Thành ủy 97101
Hội đồng nhân dân 97102
Ủy ban nhân dân 97103
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 97104
P. 3 97106
P. 1 97107
P. 7 97108
P. 8 97109
P. 2 97110
P. 5 97111
X. Vĩnh Trạch 97112
X. Vĩnh Trạch Đông 97113
X. Hiệp Thành 97114
P. Nhà Mát 97115
BCP. Bạc Liêu 97150
BC. Trà Kha 97151
BC. Nhà Mát 97152
BC. Hiệp Thành 97153
BC. Hệ 1 Bạc Liêu 97199
HUYỆN VĨNH LỢI
BC. Trung tâm huyện Vĩnh Lợi 97200
Huyện ủy 97201
Hội đồng nhân dân 97202
Ủy ban nhân dân 97203
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 97204
X. Châu Thới 97206
X. Long Thạnh 97207
TT. Châu Hưng 97208
X. Hưng Hội 97209
X. Hưng Thành 97210
X. Châu Hưng A 97211
X. Vĩnh Hưng A 97212
X. Vĩnh Hưng 97213
BCP. Vĩnh Lợi 97250
BC. Cầu Sập 97251
BC. Cái Dầy 97252
BC. Gia Hội 97253
BC. Vĩnh Hưng 97254
HUYỆN HỒNG DÂN
BC. Trung tâm huyện Hồng Dân 97300
Huyện ủy 97301
Hội đồng nhân dân 97302
Ủy ban nhân dân 97303
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 97304
TT. Ngan Dừa 97306
X. Vĩnh Lộc 97307
X. Vĩnh Lộc A 97308
X. Ninh Thạnh Lợi A 97309
X. Ninh Thạnh Lợi 97310
X. Lộc Ninh 97311
X. Ninh Hòa 97312
X. Ninh Quới 97313
X. Ninh Quới A 97314
BCP. Hồng Dân 97350
BC. Cầu Đo 97351
BC. Ninh Quới 97352
HUYỆN PHƯỚC LONG
BC. Trung tâm huyện Phước Long 97400
Huyện ủy 97401
Hội đồng nhân dân 97402
Ủy ban nhân dân 97403
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 97404
TT. Phước Long 97406
X. Phước Long 97407
X. Phong Thạnh Tây A 97408
X. Phong Thạnh Tây B 97409
X. Vĩnh Phú Tây 97410
X. Vĩnh Thanh 97411
X. Hưng Phú 97412
X. Vĩnh Phú Đông 97413
BCP. Phước Long 97450
BC. Pho Sinh 97451
BC. Chủ Chí 97452
BC. Trưởng Tòa 97453
BC. Rọc Lá 97454
THỊ XÃ GIÁ RAI
BC. Trung tâm thị xã Giá Rai 97500
Thị ủy 97501
Hội đồng nhân dân 97502
Ủy ban nhân dân 97503
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 97504
P. 1 97506
P. Hộ Phòng 97507
P. Láng Tròn 97508
X. Phong Thạnh Đông 97509
X. Phong Tân 97510
X. Phong Thạnh 97511
X. Phong Thạnh A 97512
X. Tân Phong 97513
X. Phong Thạnh Tây 97514
X. Tân Thạnh 97515
BCP. Giá Rai 97550
BC. Hộ Phòng 97551
BC. Láng Tròn 97552
BC. Khúc Treo 97553
BC. Cây Gừa 97554
BC. Láng Trâm 97555
HUYỆN ĐÔNG HẢI
BC. Trung tâm huyện Đông Hải 97600
Huyện ủy 97601
Hội đồng nhân dân 97602
Ủy ban nhân dân 97603
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 97604
TT. Gành Hào 97606
X. Long Điền Tây 97607
X. Điền Hải 97608
X. Long Điền Đông 97609
X. Long Điền Đông A 97610
X. Long Điền 97611
X. An Trạch A 97612
X. An Trạch 97613
X. Định Thành 97614
X. Định Thành A 97615
X. An Phúc 97616
BCP. Đông Hải 97650
BC. Kinh Tư 97651
BC. Cây Giang 97652
HUYỆN HÒA BÌNH
BC. Trung tâm huyện Hòa Bình 97700
Huyện ủy 97701
Hội đồng nhân dân 97702
Ủy ban nhân dân 97703
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 97704
TT. Hòa Bình 97706
X. Minh Diệu 97707
X. Vĩnh Bình 97708
X. Vĩnh Mỹ B 97709
X. Vĩnh Mỹ A 97710
X. Vĩnh Thịnh 97711
X. Vĩnh Hậu 97712
X. Vĩnh Hậu A 97713
BCP. Hòa Bình 97750
BC. Bàu Xàng 97751
BC. Cầu Số 2 97752
BC. Cái Cùng 97753
BC. Vĩnh Mới 97754

Trên đây mà mã bưu chính tỉnh Bạc Liêu, Hi vọng giúp ích cho anh chị em trong quá trình tìm kiếm thông tin

 

 

 

Author

Marketing Du Lịch là kênh chuyên chia sẻ thông tin về phát triển du lịch và quảng bá du lịch trong và ngoài nước cũng như cách bán sản phẩm trên các trang B2B, B2C ... như các OTA nước ngoài Booking, Agoda, airbnb, Traveloka , OTA Việt Nam như Mytour, Sendo, vntrip ... hay các thông tin về làm Media , seo du lịch

Write A Comment