quan hệ công chúng là gì

Browsing

Trong quá trình làm về bán hàng sản phẩm cũng nhưng làm marketing chúng ta ắt hẳn đã từng làm hoặc biết đến thuật ngữ Quan Hệ Công Chúng PR ( Public Relation ). Vì vậy hôm Admin muốn đưa ra vấn đề này để chúng ta cùng bàn luận, hãy cùng mình tham khảo bài bên dưới nhé : PR ( Public Relation ) là gì ? Quan hệ công chúng là gì ? Quan Hệ công chúng là việc kích thích một cách gián tiếp nhằm tăng nhu cầu về hàng hóa dịch vụ hay tăng uy tín của một doanh nghiệp bằng cách đưa ra những tin tức có ý nghĩa thương về chúng trên các ấn phẩm, các phương tiện thông tin đại chúng.Quan hệ công chúng có nhiều lợi thế tạo ra sự tin tưởng đối với khách hàng qua các tin tức sự kiện…