thế hệ

Browsing

Trải nghiệm gắn kết tình cảm giữa ông bà và các cháu trước đây có thể là nướng bánh quy hoặc học cách đan len. Thế nhưng ngày nay, thế hệ ông bà đang tìm thêm nhiều cách khác nhau để cùng trải nghiệm và xây dựng mối quan hệ với các cháu của mình. Du lịch nhiều thế hệ đã là một phân khúc phát triển trong vài năm nay, điều này có nghĩa rằng nó khó có thể xem là một xu hướng mới nổi nữa. Với bối cảnh các gia đình tiếp tục tìm kiếm thêm nhiều cách mới để cùng nhau trải nghiệm và lưu lại những kỷ niệm đẹp, du lịch nhiều thế hệ đã dần biến đổi và hình thành một loại hình du lịch mới mang tên “du lịch skip-gen”. “Du lịch skip-gen” là gì? Du lịch skip-gen (tạm dịch: du lịch cách…