thiền là gì

Browsing

Thiền là một trạng thái hệ thần kinh được nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng, giúp tinh sạch thân và tâm, dần trí tuệ được khai mở.