zalo bị lỗi

Browsing

Trong buổi sáng ngày 13-10-2021 khi mình dang dùng zalo bị trên pc gửi tin nhắn cho bạn bè nhưng không đọc nhận tin nhắn zalo