Kinh doanh khách sạn du lịch ỉà một ngành mới phút triển ỏ nước ta trong những năm gần đây, bước đẩu nó đã khẳng định được chồ đứng và vai trò trong nên kinh tế quốc dân. Đội ngũ nhân viên trong khách sạn, đặc biệt là nhân viên bộ phận lễ tân có vai trò quan trọng, quyết định đến sự thành bại trong hoạt độtig kinh doanh của doanh nqhiệp khách sạn.

Nhân viên lễ rân là người đầu tiên và là người cuối cùng đại diện cho khách sạn đê đón riếp, tiếp xúc và tiễn khách, người đóng vai trò quan trọng trong việc giới thiệu, quàng bá sản phẩm dịch vụ của khách sạn cho khách.Chính vì vậy, đòi hỏi nhân viên ìễ tân không chỉ có ngoại hình đẹp mà phải làngười có chuyên môn nghiệp vụ, thanh thạo ngoại ngữ, có khả năng giao tiếpứng xử cùng với sự hiểu biết văn hoá – xã hôi.

Với những yêu cầu như vậy, cuốn giáo trình Thực hành nghiệp vụ lễ tân khách sạn ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo nghê lể tân trong xu hướng hội nhập khu vực và thế giới, đáp ứng sự phát triển của ngành du lịch Việt Nam. Đổng thời đáy cũng là tài liệu tham khảo cho những đối tượng quan tâm tới lĩnh vực này

Tài Liệu Thực hành nghiệp vụ lễ tân gồm các chương Sau

Chương 1: C hào đón, giao tiếp với khách và cách sử dụng các thiết bị dụng
cụ tại bộ phận lễ tân
Chương 2: T iếp thị và bán hàng
C hương 3: N hận đặt buồng
Chương 4: Làm thủ tục nhận buồng
Chương 5: Phục vụ khách lưu trú
Chương 6: Làm thủ tục trả buồng
Chương 7: Sử dụng phần m ềm quản lý khách sạn

Cùng xem và tải tài liệu >>>>>  Thực hành nghiệp vụ lễ tân

Xem thêm >> >  Tài liệu du lịch 

Author

Marketing Du Lịch là kênh chuyên chia sẻ thông tin về phát triển du lịch và quảng bá du lịch trong và ngoài nước cũng như cách bán sản phẩm trên các trang B2B, B2C ... như các OTA nước ngoài Booking, Agoda, airbnb, Traveloka , OTA Việt Nam như Mytour, Sendo, vntrip ... hay các thông tin về làm Media , seo du lịch

Write A Comment