Khách sạn Hà Tĩnh cung cấp các thông tin về Khách sạn ở Hà Tĩnh VÀ những khu nghỉ dưỡng cao Câp tại Hà Tĩnh cho du khách khi du lịch hoặc công tác Dưới đây là danh sách khách sạn tại Hà Tĩnh được Marketing du lịch tông hợp lại tại thành list danh bạ khách sạn Hà Tĩnh .

DANH BẠ KHÁCH SẠN HÀ TĨNH

KHÁCH SẠN HÀNH PHỐ HÀ TĨNH

 1. Khách sạn Bình Minh**
  Địa chỉ: Số 09, Đ. Trần Phú
  Điện thoại: 0239 625 8888
 2. Khách sạn Công Đoàn Hà Tĩnh**
  Địa chỉ: Số 15, Đ. Phan Đình Phùng
  Điện thoại: 0239 3856 996/ 039 3690 417
 3. Khách sạn Thái Lan**
  Địa chỉ: Số 452, Đ. Hà Huy Tập
  Điện thoại: 0239 388 7878
 4. Khách sạn Đông Á**
  Địa chỉ: Tân Trung, Thạch Trung
  Điện thoại: 0239 3897 666
 5. Khách sạn Hoàng Gia I**
  Địa chỉ: Số 33, Đ. Lê Hồng Phong
  Điện thoại: 0239 6255 255
 6. Khách sạn Khánh Huyền**
  Địa chỉ: Số 60, Đ. Nguyễn Thị Minh Khai
  Điện thoại: 0239 3899 988
 7. Khách sạn Hoàng Long*
  Địa chỉ: Số 01, Đ. Lê Hồng Phong
  Điện thoại: 0239 3858 769
 8. Khách sạn Hoàng Ngân II*
  Địa chỉ: Xóm Mới, Thạch Bình
  Điện thoại: 0239 3886 886
 9. Khách sạn Thái An*
  Địa chỉ: Cầu Cao
  Điện thoại: 0239 385 8989
 10. Khách sạn Đại Bàng I*
  Địa chỉ: Số 435, Đ. Hà Huy Tập
  Điện thoại: 0239 3885 099
 11. Khách sạn Đại Bàng II
  Địa chỉ: Số 343, Đ. Hà Huy Tập
  Điện thoại: 0239 3856 247
 12. Khách sạn Đại Bàng III
  Địa chỉ: Đ. Trần Phú
  Điện thoại: 0239 3853 933
 13. Khách sạn Phương Phương*
  Địa chỉ: Số 208, Đ. Nguyễn Du
  Điện thoại: 0239 3693 917
 14. Khách sạn Lê Na*
  Địa chỉ: Số 241, Đ. 26/3
  Điện thoại: 02393 881 789
 15. Khách sạn Hoàng Long 2
  Địa chỉ: Thạch Trung
  Điện thoại:0239 3898 966
 16. Khách sạn Minh Đức
  Địa chỉ: Đường Trần Phú
  Điện thoại: 0239 3855 856

KHÁCH SẠN THỊ XÃ KỲ ANH

 1. Khách sạn Ngoại Thương**
  Địa chỉ: Thị trấn Kỳ Anh
  Điện thoại: 0239 3720 378
 2. Khách sạn Hai Thủy **
  Địa chỉ: P. Kỳ Liên
  Điện thoại: 0239 3868 777
 3. Khách sạn, nhà hàng Anh Bảo **
  Địa chỉ: P. Kỳ Liên
  Điện thoại: 0239 6255 588
 4. Khách sạn Tuấn Phát**
  Địa chỉ: P. Sông Trí
  Điện thoại: 0239 3865 699
 5. Khách sạn Đại An**
  Địa chỉ: P. Kỳ Trinh
  Điện thoại: 0239 3868 898
 6. Khách sạn Victory **
  Địa chỉ: P. Kỳ Liên
  Điện thoại: 0239 3865 468
 7. Khách sạn Hoa Sim **
  Địa chỉ: P. Kỳ Liên
  Điện thoại: 0239 2486 668
 8. Khách sạn Hải Kỳ*
  Địa chỉ: P. Kỳ Liên
  Điện thoại: 0239 6339 339
 9. Khách sạn Cường Thịnh *
  Địa chỉ: P. Kỳ Thịnh
  Điện thoại: 0985 511 786
 10. Khách sạn Anh Trang *
  Địa chỉ: P. Kỳ Thịnh
  Điện thoại: 0968 589 368
 11. Khách sạn Anh Loan*
  Địa chỉ: P. Kỳ Phương
  Điện thoại: 0978 328 367
 12. Khách sạn Đức Lộc*
  Địa chỉ: P. Kỳ Liên
  Điện thoại: 0239 3605 109
 13. Khách sạn Long Phụng*
  Địa chỉ: P. Kỳ Liên
  Điện thoại: 0915 24 25 26
 14. Khách sạn Lâm Anh*
  Địa chỉ: P. Kỳ Trinh
  Điện thoại: 0239 6282 999
 15. Khách sạn 999*
  Địa chỉ: P. Sông Trí
  Điện thoại: 0912 26 3232
 16. Khách sạn For Love*
  Địa chỉ: P. Kỳ Trinh
  Điện thoại: 0966 692 100
 17. Khách sạn Sơn Trà Kyoto*
  Địa chỉ: Thị xã Kỳ Anh
  Điện thoại:
 18. Khách sạn Cường Phương*
  Địa chỉ: P. Kỳ Trinh
  Điện thoại:
 19. Khách sạn Thành Phát*
  Địa chỉ: P. Kỳ Long
  Điện thoại: 0239 3715 999
 20. Khách sạn Hoành Sơn
  Địa chỉ: P. Kỳ Nam
  Điện thoại:

KHÁCH SẠN HUYỆN CẨM XUYÊN

 1. Khách sạn Sao Mai**
  Địa chỉ: TT Thiên Cầm
  Điện thoại: 0239 3757162
 2. Khách sạn Việt*
  Địa chỉ: TT Thiên Cầm
  Điện thoại: 0239 3757 575
 3. Khách sạn Bảo hiểm Xã hội*
  Địa chỉ: TT Thiên Cầm
  Điện thoại: 0239 3862 246
 4. Khách sạn Phú Quý*
  Địa chỉ: TT Thiên Cầm
  Điện thoại: 0239 3862 222
 5. Khách sạn Tình Lăng*
  Địa chỉ: TT Thiên Cầm
  Điện thoại: 0239 3862 445
 6. Khách sạn Yang *
  Địa chỉ: Số 210, Đ. Hà Huy Tập, TT. Cẩm Xuyên
  Điện thoại: 0239 3863 888
 7. Khách sạn Tre nguồn *
  Địa chỉ: TT Thiên Cầm
  Điện thoại:
 8. Khách sạn Thanh Lịch
  Địa chỉ: TT Thiên Cầm
  Điện thoại: 0239 3862 520
 9. Khách sạn Đông Vinh
  Địa chỉ: TT Cẩm Xuyên
  Điện thoại: 0945 298 198

KHÁCH SẠN HUYỆN NGHI XUÂN

 1. Khách sạn Xuân Lam**
  Địa chỉ: TT. Xuân An
  Điện thoại: 0239 3821 178
 2. Khách sạn Sinh Thái**
  Địa chỉ: TT. Xuân Lam
  Điện thoại: 0239 3822 208
 3. Khách sạn Hoàng An**
  Địa chỉ: Xã Xuân Lam
  Điện thoại: 0239 3576 777
 4. Khách sạn Hoa Đô*
  Địa chỉ: TT. Xuân An
  Điện thoại: 0239 3821 089
 5. Khách sạn Minh Hường*
  Địa chỉ: Xã Xuân Thành
  Điện thoại: 0239 3825 666/ 0239 3585 555
 6. Khách sạn Lam Giang
  Địa chỉ: Xã Xuân Thành
  Điện thoại: 0986 990 292
 7. Khách sạn Phou Doi Việt Lào*
  Địa chỉ: TT. Xuân An
  Điện thoại: 0914 936 554
 8. Khách sạn Thanh Thủy*
  Địa chỉ: Xã Xuân Thành
  Điện thoại: 0239 3827 228
 9. Khách sạn Hà Thành*
  Địa chỉ: Xã Xuân Thành
  Điện thoại:
 10. Khách sạn San Hô Đỏ
  Địa chỉ: Xã Xuân Thành
  Điện thoại: 0239 3825 853
 11. Khách sạn Thanh Bình
  Địa chỉ: TT. Xuân An
  Điện thoại:Khách sạn Xuân Hồng (Hoàng Gia II)
  Địa chỉ: TT Gia Lách
  Điện thoại: 0916 346 234

KHÁCH SẠN HUYỆN KỲ ANH

 • Khách sạn Tuyết Hoa*
  Địa chỉ: Xóm 7, xã Kỳ Phong
  Điện thoại: 0239 3867 879
 1. THỊ XÃ HỒNG LĨNHKhách sạn Hoàng Quân*
  Địa chỉ: Số 58, Nguyễn Đổng Chi
  Điện thoại: 02393 575 859
 2. Khách sạn Hồng Lĩnh *
  Địa chỉ: Số 43, Đ. Trần Phú
  Điện thoại: 0239 3835 319
 3. Khách sạn Việt Thái
  Địa chỉ: Số 104, Đ. Nguyễn Ái Quốc
  Điện thoại: 0239 3570 789

KHÁCH SẠN HUYỆN CAN LỘC

 1. Khách sạn Việt Cường**
  Địa chỉ: TT. Nghèn
  Điện thoại: 0239 3840 666
 2. Khách sạn Phú Anh Tây**
  Địa chỉ: Số 150, Đ. Xô Viết Nghệ Tĩnh, TT. Nghèn
  Điện thoại: 0239 3635 666
 3. Khách sạn Thúy Hằng CZ*
  Địa chỉ: Xã Thiên Lộc
  Điện thoại: 0239 3633 555
 4. Khách sạn Trường Sinh
  Địa chỉ: Xóm 5, xã Tiến Lộc
  Điện thoại: 0165 891 468
 5. KHÁCH SẠN HUYỆN HƯƠNG SƠN
  Khách sạn Minh Tự
  Địa chỉ: Thôn Hải Thượng, xã Sơn Trung
  Điện thoại: 0239 3518 333
 6. Khu du lịch nước khoáng nóng Sơn Kim 1*
  Địa chỉ: Sơn Kim
  Điện thoại: 0239 3879 325
 7. Khách sạn Ruby*
  Địa chỉ: Kim Thành, Sơn Tây
  Điện thoại: 0239 3876 009
 8. Khách sạn Thịnh Tám*
  Địa chỉ: TT. Phố Châu
  Điện thoại: 02393 876 146
 9. Khách sạn Lý Hà*
  Địa chỉ: TT. Phố Châu
  Điện thoại: 0239 3848 888
 10. Khách sạn Đức Hùng*
  Địa chỉ: Sơn Trung
  Điện thoại:
 11. Khách sạn Thái Phát Đạt
  Địa chỉ: TT. Phố Châu
  Điện thoại: 0239 3511 555
 12. Khách sạn Bách Đại Dũng
  Địa chỉ: TT. Phố Châu
  Điện thoại: 0239 3875 490

KHÁCH SẠN HUYỆN ĐỨC THỌ

 1. Khách sạn Sông La**
  Địa chỉ: Khối 8, TT. Đức Thọ
  Điện thoại: 02393 544 555
 2. Khách sạn Xuân Xuân
  Địa chỉ: Xóm 3, TT. Đức Thọ
  Điện thoại: 0915 231 427
 3. Khách sạn Kim Oanh
  Địa chỉ: TT. Đức Thọ
  Điện thoại: 0239 3502 600

KHÁCH SẠN HUYỆN HƯƠNG KHÊ

 1. Khách sạn Hoàng Anh **
  Địa chỉ: Xã Hương Long
  Điện thoại: 0239 3871 779
 2. Khách sạn, nhà hàng Hoàng Ngọc**
  Địa chỉ: Khối 5, TT Hương Khê
  Điện thoại: 0239 3790 999
 3. Khách sạn Hoàng Trường Lâm**
  Địa chỉ: Khối 7, TT Hương Khê
  Điện thoại: 0239 3871 126
 4. Khách sạn Sơn Hà I *
  Địa chỉ: Khối 7, TT Hương Khê
  Điện thoại: 0975 288 999
 5. Khách sạn Sơn Hà II *
  Địa chỉ: Khối 5, TT Hương Khê
  Điện thoại: 0975 288 999
 6. Khách sạn Thái Phát Đạt
  Địa chỉ: Khối 5, Thị trấn Tây Sơn
  Điện thoại:
 7. Khách sạn Đức Tài
  Địa chỉ: Khối 19, TT Hương Khê
  Điện thoại: 02393 873 379/ 02393 872 369

KHÁCH SẠN HUYỆN VŨ QUANG

 1. Khách sạn Vũ Quang
  Địa chỉ: Khối 3, TT. Vũ Quang
  Điện thoại: 0239 3814 596
 2. HUYỆN THẠCH HÀ
  Khách sạn Hoàng Anh
  Địa chỉ: Tổ dân phố 3, TT. Thạch Hà
  Điện thoại: 02393 849 176
 3. KHÁCH SẠNHUYỆN LỘC HÀ
  Nhà khách Hữu nghị Việt – Lào
  Địa chỉ: Xã Thạch Bằng
  Điện thoại: 0239 3846 777
 4. Khách sạn Asean
  Địa chỉ: Xã Thạch Bằng
  Điện thoại: 0911 196 266
 5. Khách sạn Đông Á 2
  Địa chỉ: Xã Thạch Châu
  Điện thoại:

Khách sạn 3- 4 sao Hà Tĩnh

 1. Khách sạn Vinpearl Hà Tĩnh
  Địa chỉ: Đường hàm Nghi, Phường Hà Huy Tâp, TP. Hà Tĩnh
  Điện thoại: 02393 638 866
 2. Khách sạn Đại Bàng (Eagle)
  Địa chỉ: Số 268, Đ. Trần Phú, TP. Hà Tĩnh
  Điện thoại: 0239 650 8888
  Email: info@daibanghotel.vn
  Website: daibanghotel.comKhách sạn Mường Thanh Grand Hà Tĩnh****. 246 phòng
  Địa chỉ: Tổ dân phố Đông Trinh, P. Kỳ Trinh, TX Kỳ Anh
  Điện thoại: 02393 720 666
  Email: info@hatinh.muongthanh.vn
  Website: http://hatinh.muongthanh.vnKhách sạn Ngân Hà*** . 105 phòng
  Địa chỉ: Số 158, Đ. Trần Phú, TP. Hà Tĩnh
  Điện thoại: 02393 854 931 – Fax: 039 3856 345
  Email: sales@nganhagroup.vn
  Website:http://nganhahotel.com.vn
 3. Khách sạn Sailing Tower***. 80 phòng
  Địa chỉ: Số 02, Đại lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP. Hà Tĩnh
  Điện thoại: 02393 686 778
  Email: khachsansaling@gmail.com
  Website: www.sailingtowerhotel.vn
 4. Khách sạn White Palace***. 50 phòng
  Địa chỉ: Số 139, Đ. Hà Huy Tập, TP. Hà Tĩnh
  Điện thoại: 02393 899 966
  Email: kswhitepalace.ptd@gmail.comKhách sạn New Star***. 51 phòng
  Địa chỉ: Nam Cầu Phủ, Thạch Bình, TP Hà Tĩnh
  Điện thoại: 02393 68 68 68/ 02393 68 68 67
  Email: newstarhotel.ht@gmail.com
  Website: www.newstarhotel-ht.vn
 5. Khách sạn Trường Thọ***. 78 phòng
  Địa chỉ: Quốc lộ 1A, P. Sông Trí, Kỳ Anh
  Điện thoại: 02393 73 9999/ 02393 737 777
  Email: truongthohotel@gmail.com
  Website: truongthohotel.vnKhách sạn Công đoàn Thiên Cầm***. 93 phòng
  Địa chỉ: Thị trấn Thiên Cầm – Cẩm Xuyên
  Điện thoại: 02393 862 226Khách sạn Thiên Ý*** . 94 phòng
  Địa chỉ: TT Thiên Cầm, Cẩm Xuyên
  Điện thoại: 02393 862 345 – Fax: 039 3862 397
  Email: khachsanthieny@gmail.com
  Website: http://www.khachsanthieny.com
 6. Khách sạn Happy ***. 72 phòng
  Địa chỉ: Kỳ Long – Thị xã Kỳ Anh
  Điện thoại: 02393.727272 -0393.727777 Fax: 0393.881997
  Email: happyhotelht@gmail.com
  Website: happyhotel.com.vn

Top Resort Hà Tĩnh

 1. Vinpearl DiscoveryHà Tĩnh
  Địa chỉ: Xã Thịnh Lộc, Huyện Lộc Hà
  Điện thoại: 02393 668 666
 2. C. Resort Kỳ Xuân
  Địa chỉ: Thôn Cao Thắng, Xã Kỳ Xuân, Huyện Kỳ Anh
  Điện thoại: 0941 52 2929
 3. Resort Quỳnh Viên
  Địa chỉ: Xóm Bắc Hải, Xã Thạch Hải, Huyện Thạch Hà
  Điện thoại: 0868 355 855
 4. Khu sinh thái dịch vụ nghỉ dưỡng Phú Minh Gia
  Địa chỉ: Thôn Nam Mới, Xã Cương Gián, Huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh
  Điện thoại: 02396 518 999 – 0968 777 986
Booking.com
Author

Marketing Du Lịch là kênh chuyên chia sẻ thông tin về phát triển du lịch và quảng bá du lịch trong và ngoài nước cũng như cách bán sản phẩm trên các trang B2B, B2C ... như các OTA nước ngoài Booking, Agoda, airbnb, Traveloka , OTA Việt Nam như Mytour, Sendo, vntrip ... hay các thông tin về làm Media , seo du lịch

Write A Comment