ICAO là một tổ chức liên kết các Chính phủ nhằm thúc đẩy hàng không dân dụng trên phạm vị toàn thế giới được viết tắt từ Aviation Organization/ICAO, www.icao.int) .Tổ chức này được thành lập vào năm 1944, theo kế hoạch “Hướng dẫn hàng không dân dụng vào thế kỉ 21” nhằm giải quyết hiệu quả hơn những thách thức về hàng không dân dụng, đặc biệt ở những khu vực bay an toàn. Kế hoạch hoạt động của ICAO dựa trên 8 mục tiêu chính về an ninh an toàn và tính hiệu quả về hàng khôngdân dụng quốc tế:

  1. Tạo thuận lợi cho việc thực hiện những tiêu chuẩn ICAO;
  2. Xây dựng các tiêu chuẩn mới hoặc sửa đổi các tiêu chuẩn, cácthủ tục có liên quan để đáp ứng những thay đổi của nhu cầu;
  3. Củng cố cơ cấu hợp pháp bằng cách xây dựng những luật mới về hàng không quốc tế và khuyến khích việc phê chuẩn những văn bản mang tính pháp lý;
  4. Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai các kế hoạch phát triển hàng không trong khu vực;
  5. Đối phó với những thách thức về hoạt động an toàn và hiệu quả của hàng không dân dụng;
  6. Đảm bảo tính hiệu quả trong việc hướng dẫn và thông tin;
  7. Hồ trợ việc huy động về nguồn nhân lực, kỹ thuật và tài chính cho các dịch vụ hàng không dân dụng
  8. bảo đảm các tổ chức liên quan hoạt động hiệu quả

Xem thêm các khái kiệm về Vista là gì ?

Author

Marketing Du Lịch là kênh chuyên chia sẻ thông tin về phát triển du lịch và quảng bá du lịch trong và ngoài nước cũng như cách bán sản phẩm trên các trang B2B, B2C ... như các OTA nước ngoài Booking, Agoda, airbnb, Traveloka , OTA Việt Nam như Mytour, Sendo, vntrip ... hay các thông tin về làm Media , seo du lịch

Write A Comment