Đây là cách không cam kết để thực hiện các kế hoạch trong khi vẫn linh hoạt. Chúng tôi bảo lưu vị trí của bạn và bạn có thể thanh toán bất cứ lúc nào bạn muốn hoặc để thanh toán tự động chăm sóc nó hai ngày trước khi bạn trải nghiệm. Đảm bảo vị trí của bạn một cách dễ dàng, linh hoạt và không bao giờ bỏ lỡ.
viator-update1
viator-update1
Làm thế nào nó hoạt động

Tìm kinh nghiệm của bạn

Chọn trải nghiệm bạn muốn biết bạn có thể đảm bảo vị trí của mình mà không bị khóa. Vì vậy, nếu kế hoạch của bạn (hoặc thời tiết) thay đổi, bạn có thể thực hiện điều chỉnh.

viator-update

Đặt phòng

Khi bạn đã sẵn sàng, chúng tôi sẽ thu thập một số thông tin để đặt chỗ của bạn trước tối đa bốn tháng. Đừng lo lắng, bạn sẽ không bị tính phí.

Chọn thời điểm thanh toán

Chọn thanh toán bất cứ lúc nào hoặc để thanh toán tự động chăm sóc nó hai ngày trước khi trải nghiệm của bạn. Đừng lo lắng, chúng tôi sẽ gửi cho bạn lời nhắc trước khi điều đó xảy ra. Và bạn có thể hủy miễn phí tối đa 24 giờ trước khi trải nghiệm.

Tận hưởng trải nghiệm của bạn

Khi bạn đã đảm bảo vị trí của mình và thực hiện kế hoạch của mình, bạn đã hoàn tất! Không có nhiều thứ khác để làm ngoài việc có một thời gian tuyệt vời (hoặc bắt đầu tìm kiếm cuộc phiêu lưu tuyệt vời của bạn).

Author

Marketing Du Lịch là kênh chuyên chia sẻ thông tin về phát triển du lịch và quảng bá du lịch trong và ngoài nước cũng như cách bán sản phẩm trên các trang B2B, B2C ... như các OTA nước ngoài Booking, Agoda, airbnb, Traveloka , OTA Việt Nam như Mytour, Sendo, vntrip ... hay các thông tin về làm Media , seo du lịch

Write A Comment