Nghiệp vụ Du lịch

Category

Nghiệp vụ du lịch những thông tin chia sẻ về nghề du lịch và những nghiệp vụ cần có trong du lịch mà người làm du lịch cần phải biết

 

Theo khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Thông tư 33/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính, mức thu phí, lệ phí được quy định như sau: 1. Phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa: a) Cấp mới: 3.000.000 đồng/giấy phép; b) Cấp đổi: 2.000.000 đồng/giấy phép; c) Cấp lại: 1.500.000 đồng/giấy phép. 2. Phí thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch (bao gồm: cấp mới, cấp đổi, cấp lại): a) Đối với hướng dẫn viên du lịch quốc tế và nội địa: 650.000 đồng/thẻ; b) Đối với hướng dẫn viên du lịch tại điểm: 200.000 đồng/thẻ.

Khách du lịch là người đi du lịch hoặc kết hợp đi du lịch, trừ trường hợp đi học, làm việc để nhận thu nhập ở nơi đến

UNWTO là tên gọi của tổ chức Du lịch Thế giới và được viết tắt của từ tiếng Anh – World Tourism Organization, là cơ quan chuyên trách của LHQ

Chiêu thị là một trong bốn yếu tố của Marketing – mix bao gồm những hoạt động nhằm thông báo, thuyết phục, khuyến khích thị trường