Nghiệp vụ Du lịch

Category

Nghiệp vụ du lịch những thông tin chia sẻ về nghề du lịch và những nghiệp vụ cần có trong du lịch mà người làm du lịch cần phải biết

 

“UNESCO”  từ viết tắt của “United Nations Educational Scientific and Cultural Organization”. Theo từ điển Anh – Việt có nghĩa là Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc –được Liên hiệp quốc thành lập ngày 16 tháng 11 năm 1945 , có trụ sở chính đặt tại Paris – Pháp với 195 quốc gia thành viên và 9 quan sát viên. Sự ra đời của UNESCO nhằm mục đích “thắt chặt sự hợp tác về giáo dục, khoa học và văn hóa giữa các quốc gia trên thế gưới nhàm đảm bảo sự tôn trọng công lý, luật pháp, nhân quyền và tự do cơ bản cho tất cả mọi người không phân biệt chủng tộc, nam nữ, ngôn ngữ, tôn giáo“. Tóp danh lam thắng cảnh Việt Nam được UNESCO công nhận Danh sach các danh lam thắng cảnh Việt Nam Danh hiệu UNESCO…

 Admin xin gửi  tới các bạn Mẫu RECEIPT tiếng anh du lịch  chung nhất cá bạn tham khảo nhé . các bạn có thể tải về link bên dưới và…

Quá trình tổ chức điều hành tour du lịch các bạn điều hành tour hay có phiếu tạm ứng tour cho hướng dẫn viên. Hôm nay mình xin gửi tới…

Marketing du lịch xin gưi tới các bạn biểu Mẫu hợp đồng tiếng anh du lịch bên dưới để các bạn tham khảo nhé – các bạn có thể tải…

Marketing du lịch xin gưi tới các bạn biểu Mẫu hợp đồng Hướng Dẫn Viên Và công ty du lịch bên dưới để các bạn tham khảo nhé – các…

Marketing du lịch xin gưi tới các bạn biểu mẫu hợp đồng thuê xe bên dưới để các bạn tham khảo nhé – các bạn có thể tải về link…